Més que un motiu i amb els anys un fet; la creació del PREMI DE MEDI AMBIENT PER UNES ESCOLES VERDES.

Història

Crec que va ser pel voltant de 1.999 quan el professor Albert Requena , va anar al despatx del director per presentar la proposta d’integrar el nostre  Institut a la xarxa d’Escoles verdes. En aquells principis estava més pensat per a primària que per a secundària, però la insistència i les ganes varen permetre la nostra integració al projecte. Es va presentar al claustre (l’Albert va ser l’impulsor del projecte), es va aprovar i es van marcar uns objectius, els quals eren revisats per gent externa als centres (Medi ambient) sent així un dels primers Instituts de Catalunya en integrar-nos-hi, juntament amb les escoles Torres Jonama i Barceló i Matas.  Així mateix, l’Ajuntament de Palafrugell també s’hi va engrescar.

Amb els anys i dins d’aquest projecte també vam ser un dels Instituts que es va integrar a la xarxa d’Escola Solar, la qual cosa implicava tenir una font solar en el centre, com era en al nostre cas i a més a més amb el suport de l’Ajuntament  i l’Associació de Mares i Pares també vam integrar una connexió tèrmica a tot al sistema d’aigua  calenta sanitària  del centre (dutxes i la part d’Hosteleria del centre).

 

Al cap d’uns dos anys de l’inici del projecte, es va convocar un premi de medi ambient per a les escoles verdes. Va ser ben acceptat i des de les hores fins ara es porten a terme en el nostre institut els “Premis de medi ambient”. En un primer moment es van establir diferents categories; Primària , Secundària , Batxillerats i Cicles Formatius, aquests últims a nivell de països catalans i la resposta va ser tan gran que es va haver de renunciar al cap d’un parell d’edicions als premis de primària i secundària donat que la feina d’escollir i mirar-se tots els treballs desbordava la feina diària. Així doncs amb el temps s’ha concretat i constituït  en un premi a Batxillerat  per als instituts de tota Catalunya i un premi per les escoles de primària de la comarca del Baix Empordà. 

Confio i espero que any rera any es consolidi més i més i que continuï sent un referent a Catalunya. I si amb això contribuïm d’alguna manera, per petita que sigui en el medi ambient, ens podrem donar per satisfets.

Juan Manuel Borromeo Macareno
Director

 

Bases dels premis de medi ambient

Amb motiu del projecte d’Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya,  l’INS Baix Empordà amb la col·laboració  de  l’Ajuntament de Palafrugell i l’Associació de Mares i Pares, convoquen per al curs escolar 2021/2022, la 21a edició de Premis de Medi Ambient amb el desig de promoure l’educació en valors ambientals a les escoles i de motivar la joventut en l’estudi i la investigació del nostre entorn ambiental.

Bases:

  1. Pot participar en aquest concurs tot l’alumnat que cursi Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior de qualsevol institut de Catalunya, Illes Balears o la Comunitat Valenciana.
  2. L’objecte del concurs és l’elaboració de qualsevol tipus de treball (humanístic, social, científic, artístic o tecnològic) escrit en llengua catalana, sobre temàtica medi ambiental en què hi hagi la participació de l’alumnat individualment o en grup.
  3. Cada concursant podrà presentar un únic treball. Els treballs en equip seran d’un màxim de quatre persones.
  4. Cada escola o institut participant podrà presentar com a màxim quatre treballs per nivell.
  5. Els treballs seran valorats per un tribunal compost per tres professors/es de l’INS Baix Empordà.
  6. Enguany com a novetat es podran adjuntar els treballs/fotografies al formulari d’inscripció que trobareu en aquesta pàgina web
  7. És imprescindible fer la inscripció on-line a l’apartat d’inscripció.
  8. Els guanyadors hauran de recollir el premi personalment.
  9. L’INS Baix Empordà es reserva el dret de fer ús dels treballs presentats al concurs.
  10. La data límit d’admissió serà l’1 d’abril.
  11. Els premis s’atorgaran de la següent manera: un primer premi de 500€ i un segon premi d’una tauleta valorada en més de 250€. Si la qualitat dels treballs no arriba als mínims exigits pel tribunal, es podrà declarar desert.
  12. També es podrà atorgar algun accèssit per destacar els treballs de qualitat.

  Inscripció premis medi ambient

  Formulari d’inscripció

Bases del concurs de fotografia

Amb motiu del projecte d’Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya,  l’INS Baix Empordà amb la col·laboració  de  l’Ajuntament de Palafrugell i l’Associació de Mares i Pares, convoquen per al curs escolar 2021/2022, la 21a edició de Premis de Medi Ambient amb el desig de promoure l’educació en valors ambientals a les escoles i de motivar la joventut en l’estudi i la investigació del nostre entorn ambiental.

 • Bases:

  1. PARTICIPANTS: Exclusivament els alumnes de cinquè i sisè de primària de les escoles públiques, concertades i privades de la comarca del Baix Empordà.
  2. OBRES: 1 fotografia per autor.
  3. AUTORIA i DRETS: Totes les fotografies han de ser preses pel propi autor. Cada autor es responsabilitzarà totalment dels drets d’imatge i de qualsevol possible reclamació. L’INS Baix Empordà es reserva el dret de fer ús de les fotografies presentades al concurs.
  4. TEMA I TÈCNICA: Medi Ambient amb tècnica lliure.
  5. FOTOGRAFIA: format jpeg
  6. TRAMESA: Les fotografies s’han d’adjuntar al formulari d’inscripció que trobareu a la part inferior d’aquesta pàgina web indicant les dades de l’autor i les dades de l’escola participant.
  7. TERMINI D’ADMISSIÓ: La data límit d’admissió serà el 22 d’abril.
  8. JURAT: Estarà format per docents de l’INS Baix Empordà.
  9. PREMIS: Hi haurà tres premis:
   – Un primer premi a la millor fotografia, d’una càmera digital.
   – Un segon premi d’un marc de fotos digital.
   – Un tercer premi d’un disc dur extern d’1TB.
   L’entrega de premis es lliurarà el mateix dia i acte del “Premi de Medi Ambient per unes escoles verdes”. Els/les guanyadors/res hauran de recollir el premi personalment.
  10. EXPOSICIÓ i VARIS: Totes les obres que hagin concursat, seran exposades al web de l’institut Baix Empordà, amb el nom de l’autor/a.
  11. El fet de participar en el concurs, comporta l’acceptació de tots els punts anteriors d’aquestes bases.

Inscripció concurs de fotografia

Formulari inscripció fotografia

 

“Terra i aigua, els dos fluids essencials dels quals depèn la naturalesa, s’han convertit en pots d’escombraries”

Jacques-Yves Cousteau (1910-1997), explorador i divulgador ambiental francès.

Lliurament de premis

L’acte de lliurament dels XXI Premis de Medi Ambient per unes Escoles Verdes 2022, convocat per l’Institut Baix Empordà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palafrugell i Associació de mares i pares d’alumnes INS Baix Empordà, es va celebrar a la sala d’actes de l’Institut Baix Empordà  amb públic presencial i es va emetre per via telemàtica, el dijous 12 de maig a les 19h.