AMPA (Associació de mares i pares d’alumnes)

Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) són associacions sense afany de lucre, reconegudes legalment i que agrupen, voluntàriament, les famílies per tal de participar activament en la vida del centre. Tenen unes normes de funcionament i estatuts propis regulats per la llei.

La finalitat principal d’aquesta associació és facilitar la participació de les famílies en les activitats, contribuir a la millora de la qualitat del sistema i al govern dels centres i facilitar la prestació de serveis fora de l’horari lectiu.

L’AMPA té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l’educació dels vostres fills, tot fomentant la comunicació i la participació dels pares i mares. Així mateix, en general, l’AMPA és coresponsable de les activitats educatives del centre, planifica i gestiona algunes de les activitats extraescolars, la formació de pares i mares, etc.

Les associacions de mares i pares assignen un representant de l’AMPA en el consell escolar del centre educatiu.

Més informació a la web de la Generalitat de Catalunya, Família i Escola.

Participar és col·laborar i ens cal estar constantment informats per saber quin serà el futur educatiu dels nostres fills.

COM CONTACTAR AMB L’AMPA

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES INSTITUT BAIX EMPORDÀ

Domicili social: INSTITUT BAIX EMPORDÀ, avinguda de les Corts Catalanes, 7.  17200 Palafrugell.

NIF: G17069063

Telèfon: 972 30 03 23

Correu electrònic: ampaiesbaixemporda@gmail.com

PROJECTE LLIBRES DE SEGONA MÀ

El curs 2019-2020 l’AMPA, conjuntament amb la direcció de l’Institut, i amb l’aprovació del Consell Escolar,  continuarà oferint el projecte de Reutilització de llibres de text i lectures, que gestionarà l’empresa Iddink. (Més info.)

COMPOSICIÓ DE L’AMPA

L’assemblea de pares i mares poden participar tots els membres de l’associació.  La junta de l’AMPA, que és formada, com a mínim, per un president/a, un secretari/ària i un tresorer/a.

MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ

Director del centre
 • Joan Manel Borromeo Macareno
Presidenta de l’AMPA
 • Mònica Perpiñà Torrent
Vicepresidenta
 • M. José Herrera Vàzquez
Secretària
 • Trini Arco Ramírez
Tresorer
 • Llorens Morell Dalmau
Vocal i representant de l’AMPA

al consell escolar

 • Glòria Girbal Puig
Vocal
 • M. Isabel Asencio Garcia
 • Ma. Àngels Olivella Costa
 • Carolina Robles Díaz
 • M. Carme Duque Delgado
 • Ramona Duval Pérez
 • Anna Ferrer Zamora
 • M. José Ortiz Màrtir
 • Mònica Romero Porcel
 • Silvia Sala Baeza
 • Ma.Luisa Paz Ferrero
 • Núria Casellas Frou

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA DE L’INS BAIX EMPORDÀ, DE PALAFRUGELL

Benvolgudes famílies,

Us convoquem a la reunió de l’Assemblea de l’AMPA que tindrà lloc el proper dia 28 de novembre de 2018 a les 20.15 h  a l’INS Baix Empordà de Palafrugell.

 • ORDRE DEL DIA
  • 1. – Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior
  • 2.- Aprovació, si escau,  de l’estat de comptes de l’exercici passat (2017-2018)
  • 3.- Aprovació, si s’escau, del pressupost per aquest curs (2018-2019)
  • 4.- Resultat de les eleccions de renovació de membres al consell escolar
  • 5.- Informació sobre el  lloguer llibres de text
  • 6.- Informació sobre les activitats de l’AMPA
  • 7.- Informació sobre els membres que integren la junta de l’AMPA
  • 8.- Torn obert de paraula

Veniu i enraonarem de la feina que es fa i de la que hi ha per fer, ja que la principal finalitat que té l’AMPA és aconseguir una millor qualitat a l’ensenyament públic. Al mateix temps, pretenem que s’escolti la nostra veu en els diferents òrgans de govern del centre. Cal que recordem que, una vegada dins el món de la secundària, tots ens adonem que és totalment diferent l’enfocament que tenen els nostres fills respecte de la primària, i és per això que ens cal més i més informació; també cal recordar que participar és col·laborar i que ens cal estar constantment al dia en matèria d’informació per saber quin serà el futur educatiu dels nostres fills.

 Palafrugell, 15 de novembre de 2018

Junta de l’AMPA