MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Oferta de cicles formatius de grau mitjà a l’INS Baix Empordà

Calendari

Primer curs del cicle formatiu:

 • – Matrícula a Gestió administrativa i Gestió administrativa en l’àmbit jurídic dia 9 de juliol de 2019
 • – Matrícula a Instal·lacions electrotècniques i automàtiques i Electromecànica de vehicles dia 10 de juliol de 2019
 • – Matrícula a Cuina i gastronomia i Serveis en restauració dia 11 de juliol de 2019
 • – Matrícula a Forneria, pastisseria i confiteria dia 11 de juliol de 2019

Segon curs del cicle formatiu:

 • – Matrícula a Gestió administrativa i Gestió administrativa en l’àmbit jurídic dia 11 de juny de 2019
 • – Matrícula a Instal·lacions electrotècniques i automàtiques i Electromecànica de vehicles dia 12 de juny de 2019
 • – Matrícula a Cuina i gastronomia i Serveis en restauració dia 13 de juny de 2019
 • – Matrícula a Forneria, pastisseria i confiteria dia 14 de juny de 2019

 

DOCUMENTACIÓ

 • – Dues (2) fotografies tipus carnet.
 • – Document Autorització drets d’imatge.
 • – Document Carta de compromís educatiu. Només alumnat nouvingut.
 • – Els alumnes de Gestió administrativa en l’àmbit jurídic, Declaració jurada.
 • – Els alumnes amb NIE de Gestió administrativa en l’àmbit jurídic, Declaració jurada persones amb NIE.
 • – Els alumnes de Cuina i gastronomia i Serveis en restauració, Compromís i acceptació de les condicions de la formació en alternança (Formació Dual).
 • – Si escau, Sol·licitud de matrícula parcial a Cicle Mitjà.
 • – Comprovant d’haver abonat el pagament de material i activitats.
 • – Comprovant, si escau, d’haver abonat el pagament específic:
  • Els alumnes de 2n curs dels cicles de Gestió administrativa i de Gestió administrativa en l’àmbit jurídic també hauran d’abonar 35€ per fer la inscripció telemàtica per al Mòdul PLATAFORMA EMPRESA-AULA.
  • Els alumnes de 1r i de 2n curs dels cicles de Cuina i gastronomia i de 1r i 2n de Serveis en restauració també hauran d’abonar el cost dels menús: total 400€, dividits en dos pagaments de 200€/cadascun. El primer pagament l’hauran de fer entre juliol i setembre de 2019 i el segon no més tard de gener de 2020.
  • Els alumnes 1r i de 2n curs del cicle de Forneria, confiteria i pastisseria també hauran d’abonar el cost del material fungible: total 200€ que pagaran al juliol de 2019.

 

Pagaments per Cicles formatius de grau mitjà (genèrics)

 • Pagament de material i activitats  CFGM (ordinària)
 • Pagament de material i activitats CFGM (segon germà en el centre)
 • Pagament de material i activitats CFGM (unitats formatives soltes)

Pagaments per Cicles formatius de grau mitjà (específics)

 • Pagament inscripció mòdul Plataforma Empresa-Aula.
 • Pagament material fungible de Cuina.
 • Pagament material fungible de Forneria.

LLIBRES I MATERIAL

A la secció de llibres i material podreu consultar els llibres i el material per estudis.