SERVEI ESCOLAR DE MEDIACIÓ

TINC UN PROBLEMA

Si et sents malament en les teves relacions amb alguna persona de la comunitat escolar… No ho dubtis! Demana una mediació.

Els mediadors de l’Institut t’oferiran espai, temps i atenció. No esperis que els problemes es multipliquin.

Si pots viure feliç, per què viure amb angoixes?

Per què volem la mediació?

Per a resoldre conflictes dialogant, de manera que les persones enfrontades en surtin beneficiades.

Què hi guanyem?

Aprenem a adoptar una actitud positiva davant dels conflictes. Això ens educa per la pau, ens fa créixer com a persones, evita ressentiments, estalvia càstigs i facilita la convivència.

Qui pot fer de mediador?

Qualsevol membre de la comunitat educativa –alumnes, professors, pares i mares, PAS i monitors de menjador- que hagi fet un curs de preparació per a ser-ho.

Quan es pot utilitzar?

Quan dues persones tenen conflicte i tenen voluntat de resoldre’l, acudeixen al servei de mediació amb la seguretat que la seva consulta serà confidencial.

A qui va dirigida la mediació?

A qualsevol membre de la comunitat educativa.

Què fa un mediador?

Posa en contacte les persones en conflicte, les escolta, les ajuda a definir el seu problema i els facilita el diàleg per tal d’arribar a un acord satisfactori per ambdues parts. El mediador no dóna mai solucions, és imparcial i confidencial.

Quin passos cal seguir?

  1. Les dues persones en conflicte han d’estar d’acord a portar el seu cas a mediació.
  2. Han d’anar a la cartellera de l’entrada o els punts d’informació de les aules a consultar la llista i els horaris dels mediadors, cadascú omplirà un full de sol•licitud del servei, on es farà constar, per ordre de preferència, els mediadors escollits, que hauran de ser dos.
  3. Deixaran la sol•licitud a la bústia de mediació i els mediadors els atendran tan aviat com els sigui possible.
  4. Les mediacions es realitzaran a l’aula 1, si hi ha modificacions s’informarà.
  5. Els sol•licitants de la mediació seran informats pels mediadors del dia i l’hora de trobada.

Sol • licitud de mediació

Si voleu, podeu baixar-vos aquest imprès en format PDF.