PFI – AUXILIAR DE VIVERS I JARDINS

Finalitats

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en cultius, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes.

 

Característiques:

 • Perfil professional: Auxiliar de vivers i jardins.
 • Codi: PFI AR03
 • Família professional: Agrària
 • Títol de referència: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria
 • Durada total: 1000 hores

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en cultius, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes.

Requisits per accedir-hi:

 • Tenir, com a mínim, 16 anys i, com a màxim 21, durant l’any d’inici del programa.
 • No estar treballant
 • No haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Tota la informació sobre les preinscripcions la trobareu a: http://www.gencat.cat/preinscripcio/

Continguts

 I. MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
  • Operacions Bàsiques de Producció i Manteniment de Plantes en Vivers i Centres de Jardineria
  • Operacions Bàsiques en Instal·lacions de Jardins, Parcs i Zones Verdes
  • Operacions Bàsiques pel Manteniment de Jardins, Parcs i Zones Verdes
  • Treballs Auxiliars en l’Elaboració de Composicions amb Flors i Plantes
  • Serveis Bàsics de Floristeria i Atenció al Públic
  • Projecte Integrat
  • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
  • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

II. MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL

 • Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)
  • Estratègies i Eines de Comunicació
  • Entorn Social i Territorial
  • Estratègies i Eines Matemàtiques
  • Incorporació al Món Professional

I DESPRÉS?

De què podré treballar amb aquest títol?

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Auxiliar en centes de jardineria.
 • Auxiliar en manteniment de parcs i zones verdes.
 • Auxiliar de floristeria.
 • Auxiliar de viver i hort.
 • Auxiliar de camps esportius
 • Aplicador/a de plaguicides de nivell bàsic, segons l’activitat regulada per la normativa corresponent.

Continuïtat

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

La Generalitat de Catalunya ha preparat una web en la qual hi ha més detalls.

Galeria