CFGM DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Horari

1r curs:  matins
2n curs:  tardes

Accés

 • Títol de Graduat en Educació Secundària (Graduat ESO).
 • Títol de Tècnic Auxiliar (FP 1r Grau).
 • Alumnes amb 1r i 2n de BUP totalment aprovats.
 • Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà per a persones de 17 anys o més.

Durada

2.000 hores, distribuïdes en dos cursos acadèmics.
(350 hores de formació en centres de treball.)

Per aquesta especialitat, el nostre centre disposa d’un servei d’assessorament i reconeixement acadèmic

Continguts

Mòduls:

 • MP1. Comunicació empresarial i atenció al client
 • MP2. Operacions administratives de compravenda
 • MP3. Operacions administratives de Recursos humans
 • MP4. Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
 • MP5. Tècnica comptable
 • MP6. Tractament de la documentació comptable
 • MP7. Tractament informàtic de la informació
 • MP8. Anglès tècnic
 • MP9. Empresa i Administració
 • MP10. Empresa a l’Aula
 • MP11. Formació i Orientació Laboral
 • MP12. Formació en Centres de Treball

I DESPRÉS?

Sortides Acadèmiques

En finalitzar el cicle formatiu s’obté el títol de Tècnic en Gestió Administrativa, que els permet accedir al batxillerat o al Curs de preparació per a la incorporació a Cicles de Grau Superior.

Sortides professionals

Aquest professional exerceix l’activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, i particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió de les esmentades empreses i institucions i prestant atenció als clients i ciutadans.

 • Auxiliar administratiu
 • Ajudant d’oficina
 • Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments
 • Administratiu comercial
 • Auxiliar Administratiu de Gestió de Personal
 • Auxiliar Administrativo de l’Administració Pública
 • Recepcionista
 • Atenció al client

La Generalitat de Catalunya ha preparat una web en la qual hi ha més detalls.