PREINSCRIPCIÓ PFI-FIAP (2019/2020)

Informació i sol · licitud

En el nostre centre es realitza el curs d’Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques. Aquests estudis capaciten per fer les operacions bàsiques de construcció, muntatge i reparació d’elements de serralleria i d’estructures metàl·liques. Tenen una durada d’un curs acadèmic.

Requisits: Tenir entre 16 i 21 anys  i no haver obtingut el títol d’ESO.

Per a més informació, podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: preinscripció als programes de formació i inserció.

FULL SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ: document PDF.

Podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: què estudiar a Catalunya.

 

Calendari

– Presentació de sol·licituds a la secretaria del centre del 13 al 24 de maig de 2019

– Entrevistes personals:
– Publicació llistes provisional: 3 de juny de 2019
– Publicació de la llista d’admesos:  5 de juliol de 2019

MATRÍCULAveure secció període de matrícula

 

Criteris específics de puntuació

Quan no existeixin places suficients en el centre s’atén exclusivament a l’expedient acadèmic de l’alumne/a, amb independència que procedeixi del mateix centre o d’un altre.

DOCUMENTACIÓ

 • Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació següent:
  • – Original i una fotocòpia del DNI/NIE o passaport vigent de la persona sol·licitant, i si es tracta d’estrangers comunitaris document d’identitat del país d’origen.
  • – Original i fotocòpia de la (TIS) targeta d’identificació sanitària de l’alumne/a.
  • – Si la persona sol·licitant és menor d’edat ha de presentar:
   • – Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
   • – Original i fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor(a) legal de la persona sol·licitant, o de la targeta de residència si es tracta d’estrangers.
  • Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat o que està realitzant.

NORMATIVA

Podeu consultar la normativa vigent al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: INFO Normativa.