BEQUES ERASMUS + ALUMNAT

El nostre centre ha obtingut la Carta Erasmus per a Educació Superior, també coneguda com (European Charter for Higher Education), que ens permet formar part del nou programa de la Unió Europea Erasmus +.

Erasmus + integra sota una mateixa estructura programes anteriors com Comenius, Leonardo, Erasmus, etc. El nostre centre s’acull ara al programa Erasmus + per poder oferir al nostre alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior l’oportunitat de realitzar el període de pràctiques en empreses (FCT) en un país de la Unió Europea .

El programa Erasmus + brinda l’oportunitat d’adquirir una experiència molt enriquidora, tant a nivell professional com personal. En el terreny professional, obre les portes a noves formes de treball i a possibles contactes professionals, i sempre serà un factor de valor afegit en el seu currículum. A més, els dos mesos d’estada i treball al país estranger contribueixen a consolidar el coneixement de l’idioma (generalment anglès), aspecte també fonamental en la recerca de feina.

En el pla personal, l’experiència de viure en un altre país i haver de resoldre tant els aspectes professionals com els quotidians en un entorn fora del familiar, i en una llengua que no és la pròpia, proporciona un nivell de maduresa i de responsabilitat importants. A més, conèixer altra gent i cultures sempre és enriquidor, i per descomptat, es tracta també de passar-ho bé!

Confiem que aquest programa tingui continuïtat en cursos successius, i encoratgem l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior a què s’animi a sol·licitar la beca Erasmus +.

Informació i convocatòria

Informació i convocatòria 2024-25

Característiques del programa Erasmus + a l’INS BAIX EMPORDÀ

Les mobilitats Erasmus al nostre Institut són per a la realització de les pràctiques dels alumnes de Cicles Formatius de Grau superior en empreses a l’estranger, complint tota la normativa del Departament d’Ensenyament per al mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT ). Per tant, aquestes mobilitats es reconeixen com el mòdul de FCT.

En completar les pràctiques, i després de rebre els certificats corresponents de les empreses, les pràctiques seran reconegudes mitjançant el procediment oficial determinat pel Departament d’Educació.

Informació important:

La beca Erasmus facilita la mobilitat d’estudiants a altres països europeus i el posterior reconeixement de les estades realitzades. Les ajudes econòmiques són una contribució per compensar les despeses addicionals de l’estada a l’estranger. En cap cas, la beca cobrirà totes les despeses de l’estada.

Convocatòria i document de compromís

* Procés de selecció

En el següent enllaç trobareu el formulari que cal emplenar per participar en el procés de selecció per assignar les beques de mobilitat per al curs 2024-25.

Podeu fer la sol·licitud de participació fins al dia 15 de febrer de 2024

FORMULARI DE SOL·LICITUD

_

Informació i convocatòria 2023-24

Característiques del programa Erasmus + a l’INS BAIX EMPORDÀ

Les mobilitats Erasmus al nostre Institut són per a la realització de les pràctiques dels alumnes de Cicles Formatius de Grau superior en empreses a l’estranger, complint tota la normativa del Departament d’Ensenyament per al mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT ). Per tant, aquestes mobilitats es reconeixen com el mòdul de FCT.

En completar les pràctiques, i després de rebre els certificats corresponents de les empreses, les pràctiques seran reconegudes mitjançant el procediment oficial determinat pel Departament d’Educació.

Informació important:

La beca Erasmus facilita la mobilitat d’estudiants a altres països europeus i el posterior reconeixement de les estades realitzades. Les ajudes econòmiques són una contribució per compensar les despeses addicionals de l’estada a l’estranger. En cap cas, la beca cobrirà totes les despeses de l’estada.

Convocatòria i document de compromís

* Procés de selecció

En el següent enllaç trobareu el formulari que cal emplenar per participar en el procés de selecció per assignar les beques de mobilitat per al curs 2023-24.

Podeu fer la sol·licitud de participació fins al dia 10 de juliol de 2023:

FORMULARI DE SOL·LICITUD

Informació i convocatòria 2019-20

Característiques del programa Erasmus + a l’INS BAIX EMPORDÀ

Les mobilitats Erasmus al nostre Institut són per a la realització de les pràctiques dels alumnes de Cicles Formatius de Grau superior en empreses a l’estranger, complint tota la normativa del Departament d’Ensenyament per al mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT ). Per tant, aquestes mobilitats es reconeixen com el mòdul de FCT.

En completar les pràctiques, i després de rebre els certificats corresponents de les empreses, les pràctiques seran reconegudes mitjançant el procediment oficial determinat pel Departament d’Ensenyament.

Informació important:

La beca Erasmus facilita la mobilitat d’estudiants a altres països europeus i el posterior reconeixement de les estades realitzades. Les ajudes econòmiques són una contribució per compensar les despeses addicionals de l’estada a l’estranger. En cap cas, la beca cobrirà totes les despeses de l’estada. Les estades a l’estranger tindran una durada mínima de 2 mesos.

Convocatòria i document de compromís

* Procés de selecció

En el següent enllaç trobareu el formulari que cal emplenar per participar en el procés de selecció per assignar les beques de mobilitat per al curs 2019-20.

Podeu fer la sol·licitud de participació fins al dia 7 d’octubre de 2019:

FORMULARI DE SOL·LICITUD: FORA DE TERMINI

 

Segona convocatòria 2019-20

Podeu fer la sol·licitud de participació fins al dia 21 de gener de 2020:

FORMULARI DE SOL·LICITUD SEGONA CONVOCATÒRIA

 

Alumnat seleccionat:

1.  Oana Gabriela Brisca
2. Nicole Morell Latushkina
3. Montse Ruiz Gimenez

Alumnat en llista d’espera:

 

Informació i convocatòria 2018-19

Característiques del programa Erasmus + a l’INS BAIX EMPORDÀ

Les mobilitats Erasmus al nostre Institut són per a la realització de les pràctiques dels alumnes de Cicles Formatius de Grau superior en empreses a l’estranger, complint tota la normativa del Departament d’Ensenyament per al mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT ). Per tant, aquestes mobilitats es reconeixen com el mòdul de FCT, que té assignat 22 crèdits ECTS.
En completar les pràctiques, i després de rebre els certificats corresponents de les empreses, les pràctiques seran reconegudes mitjançant el procediment oficial determinat pel Departament d’Ensenyament.

Informació important:

La beca Erasmus facilita la mobilitat d’estudiants a altres països europeus i el posterior reconeixement de les estades realitzades. Les ajudes econòmiques són una contribució per compensar les despeses addicionals de l’estada a l’estranger. En cap cas, la beca cobrirà totes les despeses de l’estada. Les estades a l’estranger tindran una durada mínima de 2 mesos.

Requisits per poder participar en el programa ERASMUS +

 • Tenir nacionalitat d’un dels 28 Estats membres de la UE o dels països participants en el Programa.
 • Estar matriculat a segon curs d’algun dels Cicles Formatius de Grau Superior següents:
  • CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES
  • CFGS GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTICA
  • CFGS SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS
  • CFGS DIRECCIÓ DE CUINA
 • Criteris de selecció per assignar les beques ERASMUS +
  • Expedient acadèmic: 25%
  • Prova d’idioma: 50%
  • Entrevista personal: 25%

Un cop aplicats els esmentats criteris, es publicarà una llista amb les puntuacions obtingudes per l’alumnat. L’ordre de la llista servirà per assignar les beques disponibles.

Document de compromís

L’alumnat seleccionat signarà un document de compromís per fer l’estada i abonarà la quantitat de 200€ a la Secretària del centre. També es compromet a entregar tota la documentació de seguiment que li demani l’Institut.
Aquest import servirà per fer front a les primeres despeses de l’estada. En el cas que l’alumne/a no participi finalment a la mobilitat, perdrà aquest import. Només es retornarà en casos de força major justificats documentalment. El Director de l’Institut resoldrà aquests casos excepcionals.

* Procés de selecció

En el següent enllaç trobareu el formulari que cal emplenar per participar en el procés de selecció per assignar les beques de mobilitat per al curs 2018-19.

Podeu fer la sol·licitud de participació fins al dia 2 d’octubre de 2018:

FORMULARI DE SOL·LICITUD: FORA DE TERMINI

Alumnat seleccionat:

1. Marta Saura

2. Eduard Pagès

Alumnat en llista d’espera:

1. Abdessamd Ben el Fakih

2. Ikram Kamouch

Informació i convocatòria 2017-18

Característiques del programa Erasmus + a l’INS BAIX EMPORDÀ

Les mobilitats Erasmus al nostre Institut són per a la realització de les pràctiques dels alumnes de Cicles Formatius de Grau superior en empreses a l’estranger, complint tota la normativa del Departament d’Ensenyament per al mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT ). Per tant, aquestes mobilitats es reconeixen com el mòdul de FCT, que té assignat 22 crèdits ECTS.
En completar les pràctiques, i després de rebre els certificats corresponents de les empreses, les pràctiques seran reconegudes mitjançant el procediment oficial determinat pel Departament d’Ensenyament.

Informació important:

La beca Erasmus facilita la mobilitat d’estudiants a altres països europeus i el posterior reconeixement de les estades realitzades. Les ajudes econòmiques són una contribució per compensar les despeses addicionals de l’estada a l’estranger. En cap cas, la beca cobrirà totes les despeses de l’estada. Les estades a l’estranger tindran una durada mínima de 2 mesos.

Requisits per poder participar en el programa ERASMUS +

 • Tenir nacionalitat d’un dels 28 Estats membres de la UE o dels països participants en el Programa.
 • Estar matriculat a segon curs d’algun dels Cicles Formatius de Grau Superior següents:
  • CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES
  • CFGS GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTICA
  • CFGS SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS
 • Criteris de selecció per assignar les beques ERASMUS +
  • Expedient acadèmic: 25%
  • Prova d’idioma: 50%
  • Entrevista personal: 25%

Un cop aplicats els esmentats criteris, es publicarà una llista amb les puntuacions obtingudes per l’alumnat. L’ordre de la llista servirà per assignar les beques disponibles.

Document de compromís

L’alumnat seleccionat signarà un document de compromís per fer l’estada i abonarà la quantitat de 200€ a la Secretària del centre. També es compromet a entregar tota la documentació de seguiment que li demani l’Institut.
Aquest import servirà per fer front a les primeres despeses de l’estada. En el cas que l’alumne/a no participi finalment a la mobilitat, perdrà aquest import. Només es retornarà en casos de força major justificats documentalment. El Director de l’Institut resoldrà aquests casos excepcionals.

* Procés de selecció

En el següent enllaç trobareu el formulari que cal emplenar per participar en el procés de selecció per assignar les beques de mobilitat per al curs 2017-18.

Podeu fer la sol·licitud de participació fins al dia 26 de setembre de 2017:

FORMULARI DE SOL·LICITUD: FORA DE TERMINI

Alumnat seleccionat:

1. Geraldinne Ivonne Arango Gómez

Informació i convocatòria 2016-17

Característiques del programa Erasmus + a l’INS BAIX EMPORDÀ

Les mobilitats Erasmus al nostre Institut són per a la realització de les pràctiques dels alumnes de Cicles Formatius de Grau superior en empreses a l’estranger, complint tota la normativa del Departament d’Ensenyament per al mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT ). Per tant, aquestes mobilitats es reconeixen com el mòdul de FCT, que té assignat 22 crèdits ECTS.
En completar les pràctiques, i després de rebre els certificats corresponents de les empreses, les pràctiques seran reconegudes mitjançant el procediment oficial determinat pel Departament d’Ensenyament. A més, els alumnes rebran un certificat expedit pel centre en el qual constin les dades principals de la mobilitat realitzada.

Informació important:

La beca Erasmus facilita la mobilitat d’estudiants a altres països europeus i el posterior reconeixement de les estades realitzades. Les ajudes econòmiques són una contribució per compensar les despeses addicionals de l’estada a l’estranger. En cap cas, la beca cobrirà totes les despeses de l’estada. Les estades a l’estranger tindran una durada mínima de 2 mesos.

Requisits per poder participar en el programa ERASMUS + de l’INS Baix Empordà

 • Estar matriculat/da  a segon curs d’un Cicle Formatiu de Grau Superior a l’INS Baix Empordà.
 • Tenir nacionalitat d’un dels 28 Estats membres de la UE o dels països participants en el Programa.
 • Criteris de selecció per assignar les beques ERASMUS +
  •  Expedient acadèmic: 25%
  • Prova d’idioma: 50%
  • Entrevista personal: 25%

Un cop aplicats els esmentats criteris, es publicarà una llista amb les puntuacions obtingudes per l’alumnat. L’ordre de la llista servirà per assignar les beques disponibles.

Document de compromís

L’alumnat seleccionat signarà un document de compromís per fer l’estada i abonarà la quantitat de 200€ a la Secretària del centre. També es compromet a entregar tota la documentació de seguiment que li demani l’Institut.
Aquest import servirà per fer front a les primeres despeses de l’estada. En el cas que l’alumne/a no participi finalment a la mobilitat, perdrà aquest import. Només es retornarà en casos de força major justificats documentalment. El Director de l’Institut resoldrà aquests casos excepcionals.

* Procés de selecció

En el següent enllaç trobareu el formulari que cal emplenar per participar en el procés de selecció per assignar les beques de mobilitat per al curs 2016-17.

Podeu fer la sol·licitud de participació fins al dia 04 d’octubre de 2016:

FORMULARI SOL·LICITUD: FORA DE TERMINI

Alumnat seleccionat:

1. Bàrbara Giné

2. Judit Romero

Alumnat en llista d’espera:

1. Alba Llausàs

2. Albert Badia

ERASMUS STUDENT NETWORK (ESN)

 • Pràctiques professionals
  • ERASMUS INTERN: plataforma que posa en contacte empreses i institucions amb estudiants que busquen una estada de pràctiques a l’estranger.
 • Descomptes
  • ESN CARD: descomptes per a estudiants ERASMUS.
  • CARNET JOVE: inclou assegurança d’assistència internacional en viatges.
 • Allotjament
 • Dubtes sobre experiències a l’estranger

Student experience Bournemouth (UK)

COMENÇA L’AVENTURA A BOURNEMOUTH (REGNE UNIT), 2018

Geraldinne Ivonne Arango Gómez, estudiant de CFGS d’Administració i Finances, ha estat l’alumna seleccionada per participar al programa ERASMUS+ del nostre centre. La seva aventura va començar  el dia 25 de gener amb el llarg viatge fins a Bournemouth, ciutat costera al sud d’Anglaterra (Regne Unit). L’estada inclou pràctiques professionals a una empresa i classes d’anglès diàries durant dos mesos. Esperem que aquesta oportunitat sigui una gran experiència tant professional com personal.

 

 

 

 

LES DUES PRIMERES AMBAIXADORES DE L’INS BAIX EMPORDÀ BOURNEMOUTH (REGNE UNIT), 2017

Dues alumnes que cursen el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances a l’INS BAIX EMPORDÀ de Palafrugell, la Bàrbara Giné i la Judit Romero, són les primeres ambaixadores de l’Institut per Europa. El destí triat ha estat  BOURNEMOUTH, ciutat costera al sud d’Anglaterra (Regne Unit). La seva estada a l’estranger inclou  pràctiques professionals a una empresa i classes d’anglès diàries durant dos mesos. Aquest és el primer projecte de mobilitat en el marc del programa ERASMUS+ adreçat a alumnat de Formació Professional i s’espera ampliar aquesta experiència a les diferents famílies professionals que ofereix el centre.

 

ERASMUS+      COURSE CATALOGUE      BEQUES ERASMUS + PROFESSORAT