PREINSCRIPCIÓ ESO (2024/2025)

Oferta

Us informem de l’oferta inicial de places pel curs 2024/2025:  Mapa escolar de la preinscripció curs 2024/25

Codi de centre: 17002557

Informació i sol · licitud

Podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: Preinscripció.

Podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: què estudiar a Catalunya.

Ajuda per fer la preinscripció

Què és l’idalu? És l’identificador de l’alumne que l’acompanya durant tota la seva escolarització. És un número que el podem trobar a l’informe de qualificacions dels vostres fills (de qualsevol etapa educativa). També el podeu consultar aquí.

Si necessites ajuda per fer la preinscripció pots mirar:

Preinscripció curs 24-25: passos a seguir

Guia per a la preinscripció en línia i matrícula del curs 2024-25

Fer la sol·licitud de preinscripció

Si encara tens dubtes ens pots trucar i t’ajudarem (horari d’atenció telefònica de 10:00h a les 13:00h)

Aquests telèfons estaran actius a partir del dia 8 de març.

Calendari

Matrícula alumnes de 1r d’ESO: del 18 al 26 de juny de 2024 – veure secció de matrícula
Matrícula alumnes de 2n a 4t d’ESO: encara per determinar

 

Documentació

 • DNI/NIE/Passaport vigent de l’alumne/a. També del pare, o de la mare, o dels tutors legals.
 • Llibre de família,  cal aportar el llibre de família complert.
 • TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a.
 • – Pàgines on consten les vacunes del llibre de salut de l’alumne/a o certificat metge oficial en el cas de no tenir les vacunes administrades.

Criteris de prioritat

Criteris específics de prioritat

Tenen preferència l’alumnat que procedeix de centres i ensenyaments adscrits:

Palafrugell: Barceló i Matas, Pi Verd, Carrilet, Torres i Jonama

Begur: Doctor Arruga, L’Olivar Vell (Esclanyà)

Mont-ras: Torres i Jonama

Pals: Quermany

Criteris generals de prioritat
 • Per tenir germans matriculats al centre INS Baix Empordà, durant el curs 2023/24, s’atorguen 50 punts segons els criteris generals de la convocatòria.
 • Domicili habitual dins de la zona educativa del centre: 30 punts
 • Si escau, documentació acreditativa de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, per obtenir els 15 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
criteris complementaris
 • Quan el pare, mare o tutor legal treballa en el centre, s’obtindràn 10 punts.
 • Si escau, justificant oficial corresponent, quan l’alumne o un familiar de 1r grau acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, per obtenir els 15 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
 • Si escau, original i fotocòpia del llibre de família nombrosa o monoparental, vigent, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.
 • Alumne/a en situació d’acolliment familiar, s’obté 10 punts.
 • Ser bessó o trigemin: 10 punts.
 • Si es té condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts.

PREGUNTES FREQÜENTS

FAQ’s Preinscripcions: ordre d’aparició al xat:

 1. Es pot negar una família a que el seu fill o filla entri en un grup flexible perquè té més dificultats? Sí, però els grups flexibles estan pensats per ajudar a aquest tipus d’alumnat, no per penalitzar-los o fer-los sentir inferiors a la resta de companys i companyes. Així es respecta el ritme d’aprenentatge individual i cada alumne/a pot aprendre sense patir.
 2. Com funciona el tema  de les taquilles i quin preu tenen? Funcionen amb clau o cadenat? Se’ls adjudica una taquilla amb la matrícula. En les primeres hores de tutoria se’ls repartiran els candaus i tindran el mateix fins 4t de l’ESO. El preu queda inclòs dins la matrícula, del material. 
 3. Quines possibilitats ofereix el centre per encarar l’alumnat d’ESO cap a la programació informàtica? Aprenderan llenguatges de programació? (Swift, Objective -c , javascript, etc.)? S’ensenya llenguatge computacional mitjançant blocs d’Arduino i Scratch. També es treballa el disseny d’aplicacions (Apps) i el disseny 3D amb la impressió final utilitzant la impressora 3D.
 4. Hi ha menjador? No. Ja fa temps que a secundària es gaudeix de jornada intensiva i no hi ha menjador. Es surt a les 14:30 i tothom va a dinar a casa. Degut a l’horari intensiu (8 – 14:30) es recomana venir ben esmorzat de casa i a l’hora del pati portar un bon entrepà o snack saludable per arribar còmodament a l’hora de sortida (s’ha de pensar que l’alumnat de transport escolar dinarà més tard de les 15h en alguns casos.
 5.  El projecte de Prova cangur quan és aproximadament? Les Proves Cangur solen ser cap l’abril-maig. Des del departament de matemàtiques s’avisa a l’alumnat de les dates. 
 6. Podríeu penjar imatges del centre a la web? Actualment ja tenim una galeria d’imatges i vídeos on s’explica què fa cada departament. A les nostres xarxes socials també podreu veure imatges del centre.
 7. Per anar a jugar al pati, les pilotes o materials on són normalment? El material del pati es guarda en un armari al pati. La TIS del centre (Tècnica d’Integració Social) gestiona aquest material que l’alumnat pot demanar deixant en garantia el carnet d’alumnat que es retorna un cop acabada l’estona de descans. 
 8. Hi ha aula de castigats?  No, en l’actualitat no hi ha aula d’expulsats. En cursos anteriors sí que n’havíem tingut. Es feia servir com a últim recurs per a l’alumnat que tenia un comportament inadequat a l’aula. Durant la pandèmia es va decidir prescindir-ne i des de llavors no hi ha aula d’expulsats. Si el comportament és greu tenim una comissió de disciplina que actua en conseqüència.
 9. Els llibres i material escolar quan i a on es compren? Un cop us matriculeu us donarem el llistat de llibres i materials. A partir d’aquí podeu comprar-los via internet o a la llibreria que considereu oportú. També podeu posar-vos en contacte amb alumnat que acabi primer aquest curs i que us els revenguin o bé llogar-los a l’empresa iddink que us presentarà l’AMPA a la reunió que farem al juliol.
 10. Quina és la vostra postura pel que fa als deures? Els deures fomenten l’autonomia de l’alumnat i fan créixer la seva maduresa personal. S’ha de pensar que s’entra en una nova etapa educativa on la responsabilitat individual s’ha de fomentar. Malgrat que la línia de centre és la de regular la quantitat de feina que es posa a casa, el professorat té llibertat per posar tasques a realitzar a casa segons cregui convenient. Es vetlla perquè l’alumnat dels grups flexibles no tingui excés de càrrega de feina a casa. 
 11. Es faran crèdits variables? Tenim unes assignatures que anomenem optatives que són els antics crèdits variàbles. Aquestes matèries s’oferten a cada nivell de l’ESO i excepte el francès (que si s’escull s’ha de fer fins a 3r) les altres són rotatives durant el curs. 
 12. Des de l’AMPA s’organitzen activitats extraescolars? L’AMPA gestiona l’estudi assistit a la tarda que consisteix en tenir la biblioteca del centre oberta de 11 a 11:30 cada dia de dilluns a divendres amb una persona que ajuda a l’alumnat si tenen dubtes i pregunten, però sense fer classes particulars. L’AMPA també gestiona xerrades informatives i tallers puntuals per les famílies associades. El centre disposa però, d’una àmplia oferta d’extraescolars lligats a l’esport que s’anomena Pla d’Esports. 
 13. Quan hàgim fet la inscripció telemàtica, quan sabrem si al nostre fill li ha tocat el vostre centre? La data prevista de publicació de les llistes provisionals és el d’abril. Aquí deixem el calendari de dates (què pot variar)
 14. Si hi ha germans al centre que estan fent batxillerat, els petits entren directe? No entra directe. La normativa diu que tenir germans al centre són 50 punts dins els criteris de barem. Per tant té moltes possibilitats d’entrar i que aquests punts puguin marcar la diferència amb un altre candidat. Podeu consultar la puntuació del barem aquí.
 15. Com s’apliquen les noves tecnologies a l’aula? A cada aula hi ha un projector i un ordinador d’aula. A més a més a cada aula es disposa d’un armari d’ordinadors Chromebooks que l’alumnat té a la seva disposició. Si el professorat corresponent ho permet també es deixa fer servir el mòbil. A la matèria de tecnologia també utilitzen impressores 3D i programació específica de robòtica.
 16. Quin dia es fa la reunió de juliol?  Normalment es fa de forma presencial tot i que, degut a les circumstàncies que tots coneixem, en alguna ocasió l’hem hagut de fer de forma telemàtica. En qualsevol cas, acostumem a fer-la la primera setmana de juliol.
 17. És possible que un nen o nena amb discapacitat i que viu a l’altra punta del poble, pugui agafar el transport escolar que agafen els nens d’Esclanyà? Nosaltres no tenim competència en aquest tema. S’hauria de gestionar posant-vos en contacte amb el Consell Comarcal del Baix Empordà.
 18. Per obtenir puntuació per treballar a Palafrugell hi ha una delimitació geogràfica? Si l’adreça del lloc de treball és dins l’àrea d’influència són 30 punts segons el barem que especifica el Departament d’Educació.
 19. Tinc entès que el vostre centre és millor per nens o nenes que tinguin tendència a orientar-se cap a cicles i no a batxillerat. És cert? No és cert. El nostre centre imparteix Cicles Formatius, però també Batxillerat (científic-tecnològic i l’humanístic-social). Tenim molt alumnat que arriba a la universitat i es gradua en tot tipus de carreres. Ara bé,  per temes d’espai només tenim dues línies de batxillerat. També és cert que oferim un ampli ventall de Cicles Formatius molt consolidats que atreu a persones de tota la província i que promociona a professionals molt ben qualificats. Sí que és cert però, que dediquem moltes energies a fer un bon acompanyament a tot l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge, però no oblidem tampoc, a l’alumnat més autònom i de ritme més ràpid o fins i tot d’altes capacitats.
 20. Quin és el nombre d’estudiants i professorat que està previst  pel curs que bé? La ràtio oficial al nostre centre és d’unes 27 persones per grup. Nosaltres invertim part dels nostres recursos de professorat per tal de crear un grup més de cada curs i així baixar les ràtios. Així el curs vinent de 3 grups oficials de 1r en fem 4 i surt una ràtio d’unes 20 persones per grup. Si la pregunta es refereix al nombre total, sumant etapa obligatòria i post-obligatoris acostumem a ser uns 1200 usuaris i 120 membres de professorat aproximadament. 
 21. Quants professors hi ha al SIEI? Aquest curs tenim 2 professores i una educadora que es dediquen a l’aula SIEI (atenció a l’aula SIEI i suports a l’aula ordinària i pati). Però heu de tenir en compte que tenen també tot el professorat de l’aula ordinària.
 22. Quin és el preu de la matrícula? Aquest any encara no tenim el preu de matrícula disponible. De seguida que el tinguem actualitzarem aquest FAQ’s
 23. Es fan tallers de cuina o de teatre? No, com a cosa habitual no. El centre està molt a favor de poder utilitzar tots els recursos disponibles, tenim tallers d’electricitat, automoció, cuina i pastisseria… Això ens permet en moments puntuals fer-ne ús i anar a fer alguna pràctica esporàdica, però no ja establerta. Pel que fa al teatre, depenent de l’any, tenim optativa de teatre en algun nivell. Per al curs vinent no està prevista.
 24. L’alumnat que ve de Begur tindran transport públic? Sí. Estan a dins la zona de transport públic. Des de secretaria i el Consell Comarcal del Baix Empordà es fan les gestions pertinents al moment de la matrícula definitiva.
 25. Com s’encaren els viatges, excursions, colònies… al centre? Acostumem a fer colònies a 1r i 2n de l’ESO i després el viatge de final d’etapa a 4t i  2n de Batx. Es fan sortides vinculades a tutoria a l’octubre i sovint a final de trimestre. També es fan tot tipus de sortides vinculades a les diferents matèries. 
 26. Teniu delegats de classe? sí, a banda de tenir cada classe el seu delegat o delegada, també disposem de la comissió de delegats que es reuneixen periòdicament entre ells i amb la TIS i un cop al mes amb la direcció del centre per transmetre les seves inquietuds o idees.
 27. Aposteu pel mòbil al centre? Sí. No s’obliga a ningú a tenir o haver de comprar un telèfon intel·ligent, però, sempre sota la supervisió del professorat, es pot fer servir com a eina de treball a l’aula. No es deixa consultar el mòbil de manera indiscriminada o sense un objectiu pedagògic a menys que sigui a l’hora del pati. Als passadissos també està prohibit el seu ús. Nosaltres creiem en l’educació en un bon ús del mòbil, donat que és una eina molt present en la nostra societat. 
 28. Quantes hores es fan d’Educació Física? I d’Anglès? A primer curs de l’ESO es fan dos hores d’educació física seguides i d’anglès es fan 4 hores, una de les quals es fa en grup reduït que anomenem desdoblament. Aquí la classe es divideix alfabèticament per la meitat i una part de la classe fa anglès i l’altra tecnologia o ciències naturals. Així es garanteixen unes hores on l’alumnat pot disposar d’una atenció més personalitzada.  
 29. Hi ha psicòleg/loga i psicopedagog/ues al centre? Sí. El centre disposa d’una plantilla de professionals de l’orientació que atenen casos individuals, fan seguiment de l’alumnat amb dificultats educatives específiques i també fan algunes matèries. 
 30. Hi ha infermeria? No com a tal, però des de consergeria es solucionen petits accidents. Sempre que no es pugui solucionar amb els recursos propis es truca al 112. També, cada 15 dies, una infermera de CAP està a disposició dels alumnes per les consultes que vulgui fer-li sempre de forma individual i confidencial.
 31. On feu l’Educació Física? Es fan servir els espais de l’institut com el gimnàs i el pati i els pavellons i piscina municipals que ens cedeix l’Ajuntament de Palafrugell
 32. Hi ha xandall obligatori de l’institut? Un xandall complet no, però per fer educació física només s’ha de comprar una dessuadora i una samarreta corporativa. l’AMPA regala la samarreta tots els que se’n fan membres. Aquesta equipació és d’ús obligatori per a fer educació física.
 33. Fan intercanvi a algun altre país per treballar l’anglès? d’intercanvi no se’n fa però es fa una estada lingüística amb famílies d’Irlanda o Escòcia. Aquesta experiència es fa a 1r de batxillerat.
 34. Els ordinadors chromebook són per a totes les assignatures? El centre disposa de d’ordinadors personals Chromebooks per cada  alumne/a i vinculat amb el seu correu electrònic del centre.