PREINSCRIPCIÓ ESO (2018/2019)

Informació i sol · licitud

Podeu entrar al següent enllaç del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: INFO Preinscripció.

FULL SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ: document PDF.

Podeu entrar al següent enllaç del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: que estudiar a Catalunya.

 

Calendari

Preinscripció alumnes nous a tots els cursos d’ESO: del 13 al 24 d’abril de 2018

– Publicació llistes definitives admesos: 12 de juny de 2018
– Publicació llistes de sol·licituds amb barem provisional: 3 de maig de 2018
– Reclamacions del barem provisional: del 4 al 8 de maig de 2018
– Publicació de la llista ordenada definitiva: 15 de maig de 2018
– Publicació de la llista d’admesos i, si escau, de la llista d’espera: 12 de juny de 2018

MATRÍCULA: veure secció període de matrícula

 

Criteris específics de prioritat

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits:

Palafrugell: Barceló i Matas, Pi Verd, Carrilet, Torres i Jonama

Begur: Doctor Arruga, L’Olivar Vell -Esclanyà; Mont-ras: Torres i Jonama

Pals: Quermany

NÚMERO DE DESEMPAT 13841

DOCUMENTACIÓ

  • – Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport, vigent, de l’alumne. També del pare, o de la mare, o dels tutors legals.
  • – Original i fotocòpia llibre de família, plana on surten el nom, els cognoms i la data de naixement de l’alumne.
  • – Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne.
  • – Fotocòpia del llibre de vacunes.
  • – Si escau, comprovant de matrícula a l’INS Baix Empordà del curs 2017/2018 de germans de l’alumne, o bé comprovant que un dels progenitors de l’alumne treballa a l’INS Baix Empordà en el moment de la matrícula, per obtenir els 40 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
  • – Si escau, justificant de ser beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
  • – Si escau, justificant oficial corresponent, quan l’alumne o un familiar de primer grau de l’alumne acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
  • – Si escau, original i fotocòpia del llibre de família nombrosa o monoparental, vigent, per obtenir els 15 punts que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.
  • – Si escau, certificat mèdic oficial que l’alumne pateix una malaltia crònica que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, on s’hi especifiqui quina malaltia té, per obtenir 10 punts que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.
  • – Es donaran 5 punts a l’alumne els progenitors o germans del qual hagin estat escolaritzats en aquest centre, que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.

NORMATIVA