PREINSCRIPCIÓ ESO (2020/2021)

Informació i sol · licitud

Podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: INFO Preinscripció.

FULL SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ: document PDF.

Podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: què estudiar a Catalunya.

 

Calendari

 • Preinscripció alumnes nous a tots els cursos d’ESO: del 23 de març al 1 d’abril de 2020
 • Publicació llistes de sol·licituds amb barem provisional: 22 d’abril de 2020
 • Reclamacions del barem provisional: del 23 d’abril al 29 d’abril de 2020
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 4 de maig i 8 de maig de 2020
  Publicació de la llista d’admesos i, si escau, de la llista d’espera:  9 de juny de 2020

MATRÍCULA: veure secció període de matrícula

 

Criteris específics de prioritat

Tenen preferència l’alumnat que procedeix de centres i ensenyaments adscrits:

Palafrugell: Barceló i Matas, Pi Verd, Carrilet, Torres i Jonama

Begur: Doctor Arruga, L’Olivar Vell (Esclanyà)

Mont-ras: Torres i Jonama

Pals: Quermany

NÚMERO DE DESEMPAT:

Sorteig dia 5 de maig de 2020

DOCUMENTACIÓ

 • – Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport vigent de l’alumne/a. També del pare, o de la mare, o dels tutors legals.
 • – Original i fotocòpia llibre de família, plana on surten el nom, els cognoms i la data de naixement de l’alumne/a.
 • – Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a.
 • – Fotocòpia del llibre de vacunes.
 • – Si escau, comprovant de matrícula a l’INS Baix Empordà del curs 2018/2019 de germans/es de l’alumne/a, o bé comprovant que un dels seus progenitors treballa a l’INS Baix Empordà en el moment de la matrícula, per obtenir els 40 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
 • – Si escau, justificant de ser beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
 • – Si escau, justificant oficial corresponent, quan l’alumne/a o un familiar de primer grau acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
 • – Si escau, original i fotocòpia del llibre de família nombrosa o monoparental, vigent, per obtenir els 15 punts que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.

NORMATIVA

Podeu consultar la normativa vigent al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: INFO Normativa.