PROJECTES D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

Des del departament d’Ensenyament s’implantarà de forma obligatòria, durant el curs 2019-20, el servei comunitari. Segons el departament, l’impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

El nostre centre ho ha començat a implementar el curs 2017-18 només amb dos grups de 3r (quan sigui obligatori seran tots els 3rs o tots els 4ts alhora). Aquest projecte implicarà que els vostres fills facin 10 hores de serveis en entitats col·laboradores del municipi, fora d’horari lectiu. Les entitats que ens acolliran enguany seran l’Oncolliga, Àrea de Joventut (Ajuntament de Palafrugell) i diferents escoles. Al marge de les 10 hores fora d’horari lectiu se n’han de fer 10 més dins del centre. Aquestes s’impartiran des de les matèries d’alternativa i religió.

En el nostre centre tenim 10 projectes d’innovació pedagógica

  1. Projecte de Qualitat i millora continua e2cat. Responsable: Fidel Farjas
  2. Projecte de formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. Responsable: Carme Palahí
  3. Projecte d’escoles verdes. Responsable: Myriam Serrano
  4. Projecte d’audiovisuals. Responsable: Enric Nolla
  5. Projecte de mediació. Responsable: Raquel Mallen
  6. Projecte Educat 2.0 amb Chromebooks i G-Suite. Responsable: David Llamas
  7. Projecte Aules netes. Responsable: Myriam Serrano
  8. Projecte de col·laboració universitaria d’investigació i recerca: Responsable: Àngels Olivella
  9. Projecte Erasmus+ en mobilitat Europea en FCT d’estudis superiors: Responsable: Sílvia Parra
  10. Projecte Serveis Comunitari. Responsable: Juanjo Muñoz