IFE AUXILIAR EN SERVEIS DE RESTAURACIÓ I ELABORACIÓ D’ÀPATS

QUÈ SÓN ELS ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS?

Els itineraris formatius específics (IFE) són ensenyaments professionals que s’adrecen a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l’objectiu d’oferir atenció educativa, a l’etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies.

La finalitat d’aquests ensenyaments és que els i les alumnes incrementin l’autonomia personal i assoleixin les competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

La durada és de 3.360 hores, que es distribueixen en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la Formació en Centres de Treball.

QUINS ITINERARIS OFERIM A L’INS BAIX EMPORDÀ

A l’INS Baix Empordà oferim l’itinerari d’Auxiliar en Serveis de Restauració i Elaboració d’Àpats.

Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars en els processos bàsics de producció culinària, preparació d’aliments i begudes, amb assistència en els processos de servei i d’atenció al client en els serveis de restauració, de preparació de comandes i de venda de productes, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i la protecció mediambiental corresponents, així com competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries.

La durada és de 3.360 hores, que es distribueixen en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la Formació en Centres de Treball.

QUÈ ESTUDIARÀS?

MATÈRIES COMUNES QUE S’IMPARTEIXEN

Mòduls professionals comuns

 • Vida Saludable i Cura d’un Mateix (210 hores)
 • Comunicació i Relacions Interpersonals (210 hores)
 • Viure en Entorns Propers (175 hores)
 • Ús d’Establiments i Serveis (140 hores)
 • Organització Personal (175 hores)
 • Activitats Comunitàries (140 hores)
 • Participació Ciutadana (140 hores)
 • Iniciació a l’Activitat Laboral (385 hores)
 • Organització de les Empreses (105 hores)
 • Món Laboral (105 hores)
 • Desenvolupament en el Lloc de Treball (140 hores)
 • Tutoria (70 hores per curs)

Mòduls professionals específics

 • Processos Bàsics de Producció Culinària (245 hores)
 • Processos Bàsics de Preparació d’Aliments i Begudes (140 hores)
 • Tècniques Elementals de Servei (245 hores)
 • Preparació de Comandes i Venda de Productes (140 hores)
 • Formació en Centres de Treball (385 hores)

Què necessito per accedir-hi?

Poden accedir als itineraris els i les joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitats intel·lectuals lleus o moderades, que tenen com a mínim 16 i com a màxim 20 anys d’edat l’any natural d’inici de l’itinerari i, preferentment, que no hagin obtingut el títol d’ESO.

S’hi pot accedir amb i sense graduat d’ESO.

COM PREINSCRIURE’M

Per cursar els itineraris formatius específics (IFE) cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al centre.

+ informació (en format pdf)

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.