CFGM DE FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA

El cicle de Forneria, pastisseria i confiteria dona l’oportunitat de formar-se en un àmbit creatiu, innovador i amb àmplies i variades perspectives professionals. De la mà d’un equip de professorat amb llarga experiència en el sector, els alumnes podran assolir les competències necessàries per elaborar productes de pastisseria i confiteria, pans i brioixeria de fleca, postres de restauració i realitzar productes elaborats mitjançant diferents tècniques decoratives i d’avantguarda.

Al mateix temps, i amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral i millorar el procés formatiu de l’alumnat, el cicle formatiu de Forneria, Pastisseria i Confiteria aposta per augmentar el vincle entre el nostre centre educatiu i les empreses del sector, realitzant part de la formació en empreses de la nostra àrea geogràfica referents dins del sector.

Horari

1r curs:  matins
2n curs:  tardes

Què és i quina durada té?

Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar productes de fleca, pastisseria i confiteria; elaborar i muntar postres de restauració; compondre, acabar i presentar els productes elaborats mitjançant tècniques decoratives i innovadores.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 h lectives en un centre educatiu i 383 h pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Aquest estudi substitueix els cicles (LOGSE) Panificació i rebosteria i Pastisseria i forneria.

Qui hi accedeix?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Per aquesta especialitat, el nostre centre disposa d’un servei d’assessorament i reconeixement acadèmic

Continguts

Mòduls

 • M01 Elaboracions de forneria-brioxeria
 • M02 Processos bàsics de pastisseria i rebosteria
 • M03 Elaboracions de confiteria i altres especialitats
 • M04 Postres en restauració
 • M05 Productes d’obrador
 • M06 Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària
 • M07 Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments
 • M08 Presentació i venda de productes de fleca i pastisseria
 • M09 Matèries primeres i processos en forneria, pastisseria i rebosteria
 • M10 Formació i orientació laboral
 • M11 Empresa i iniciativa emprenedora
 • M12 Anglès tècnic
 • M13 Síntesi
 • M14 Formació en centres de treball (FCT)

I DESPRÉS

Sortides Acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat
 • A un cicle de grau superior

Sortides Professionals

 • Pastisseries i “Boutiques” de pa
 • Restauració comercial i tradicional
 • Restauració evolutiva i per a col·lectivitats
 • Botigues especialitzades en menjars preparats
 • Empreses dedicades al magatzematge i distribució de productes alimentaris
 • Indústries agroalimentàries

La Generalitat de Catalunya ha preparat una web en la qual hi ha més detalls.