CFGM DE FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA

El departament d’Indústries Alimentàries veiem la intervenció educativa més enllà de la pura transmissió de coneixements. L’alumnat és un agent actiu en el seu procés d’aprenentatge. La tasca del professorat consisteix en posar al seu abast eines, materials, motivació i estratègies d’aprenentatge amb la finalitat d’aconseguir una educació integral en coneixements, competències i valors dels alumnes.

El fi fonamental de l’educació consisteix en ajudar a l’alumne a realitzar-se i a enriquir-se com a persona i dirigir el seu camí cap al món professional. Al mateix temps, i amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral i a millorar el procés formatiu de l’alumnat, el cicle formatiu de Forneria i pastisseria aposta per augmentar el vincle entre el nostre centre educatiu i les empreses del sector.

Què és i quina durada té?

Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar productes de fleca, pastisseria i confiteria; elaborar i muntar postres de restauració; compondre, acabar i presentar els productes elaborats mitjançant tècniques decoratives i innovadores.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 h lectives en un centre educatiu i 383 h pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Aquest estudi substitueix els cicles (LOGSE) Panificació i rebosteria i Pastisseria i forneria.

Qui hi accedeix?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Continguts

Mòduls

 • M01 Elaboracions de forneria-brioxeria
 • M02 Processos bàsics de pastisseria i rebosteria
 • M03 Elaboracions de confiteria i altres especialitats
 • M04 Postres en restauració
 • M05 Productes d’obrador
 • M06 Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària
 • M07 Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments
 • M08 Presentació i venda de productes de fleca i pastisseria
 • M09 Matèries primeres i processos en forneria, pastisseria i rebosteria
 • M10 Formació i orientació laboral
 • M11 Empresa i iniciativa emprenedora
 • M12 Anglès tècnic
 • M13 Síntesi
 • M14 Formació en centres de treball (FCT)

I DESPRÉS

Sortides Acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat
 • A un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle de grau mitjà

Sortides Professionals

 • Pastisseries i “Boutiques” de pa
 • Restauració comercial i tradicional
 • Restauració evolutiva i per a col·lectivitats
 • Botigues especialitzades en menjars preparats
 • Empreses dedicades al magatzematge i distribució de productes alimentaris
 • Indústries agroalimentàries

La Generalitat de Catalunya ha preparat una web en la qual hi ha més detalls.