CFGM D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES (DUAL)

Oferim als nostres alumnes una formació basada en l’adquisició de coneixements tècnics i de valors fonamentals, necessaris per afavorir la seva incorporació al món laboral:

 • Potenciar l’esforç, la iniciativa, l’autonomia i la qualitat en el treball.
 • Mostrar una actitud positiva i constructiva que transmeti confiança.
 • Treballar en equip col·laborant amb els companys solidàriament.
 • Aprendre a aprendre: la formació continuada ha de mantenir-se durant tota la vida professional i és un dels pilars de l’emprenedoria i la innovació.

La metodologia pedagògica es basa en el constructivisme i el treball per projectes. Els alumnes aprenen a mesura que necessiten els coneixements i els apliquen en el desenvolupament de projectes de sistemes electrotècnics i automatitzats. Empreses del nostre entorn hi col·laboren amb donacions de material i orientació sobre les noves tecnologies en les que convé incidir. El
vincle amb l’empresa també es concreta amb convenis i beques formatives que permeten als alumnes realitzar estades, especialment en el marc de la formació dual.

Què estudiaré, quines pràctiques faré i durant quant de temps?

La duració total és de 2000 hores, de les quals 317 hores corresponen a pràctiques en empreses (FCT).

Durant la formació en centres de treball (FCT) l’alumne tindrà l’oportunitat de realitzar pràctiques en empreses del sector elèctric, desenvolupant tasques sota la supervisió de professionals de l’empresa.

S’estructura en mòduls professionals que es duen a terme durant 2 cursos.

Horari

1r curs:  matins
2n curs: tardes

Quins requisits cal complir per accedir-hi?

 • Tenir el títol de graduat en ESO.
 • Tenir un títol de tècnic en grau mitjà.
 • Haver aprovat el curs d’accés a CFGM (CAM).
 • Haver superar la prova d’accés a CFGM.

Quines titulacions i acreditacions puc obtenir al superar-lo?

 • S’obté la titulació de Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques, la qual correspon al nivell 2 de qualificació professional, segons el catàleg integrat de qualificacions professionals.
 • Es té l’opció d’acreditar-se com a Instal·lador autoritzat en BT amb categoria bàsica (IBTE).

Continguts

Mòduls:

 • M01. Automatismes industrials
 • M02. Instal·lacions elèctriques interiors
 • M03. Instal·lacions de distribució
 • M04. Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
 • M05. Instal·lacions domòtiques
 • M06. Instal·lacions solars fotovoltaiques
 • M07. Màquines elèctriques
 • M08. Instal·lacions elèctriques especials
 • M09. Electrònica
 • M10. Electrotècnia
 • M11. Formació i orientació laboral
 • M12. Empresa i iniciativa emprenedora
 • M13. Síntesi
 • M14. Formació en centres de treball

I DESPRÉS?

De què podré treballar amb aquest títol?

 • Instal·lador autoritzat en BT amb categoria bàsica.
 • Muntar i mantenir instal·lacions elèctriques en edificis i habitatges.
 • Muntar quadres elèctrics de control domèstics i industrials.
 • Muntar i mantenir instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicació.
 • Muntar i mantenir instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Muntar i mantenir instal·lacions d’enllumenat

I si vull continuar estudiant?

En acabar el cicle podràs:

 • Fer un altre cicle formatiu de grau mitjà.
 • Fer un cicle formatiu de grau superior.

A l’institut s’imparteix el cicle formatiu de grau superior Sistemes electrotècnics i automatitzats. Està relacionat temàticament amb aquest cicle formatiu de grau mitjà, pel que es permet a l’alumne continuar estudiant en el mateix centre dins d’aquest àmbit professional. Podeu trobar més informació en el següent enllaç.

La Generalitat de Catalunya ha preparat una web en la qual hi ha més detalls.