CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Més informació a la web de la Generalitat de Catalunya.

RENOVACIÓ 50% MEMBRES CONSELL ESCOLAR

S’ha publicat la Resolució EDU/3043/2021, de 6 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar el 50% dels membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i privats concertats. El procés es va iniciar el 2 de novembre i es va acabar el 20 de desembre de 2021.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT BAIX EMPORDÀ – 2021/2023

President
 • Joan Manel Borromeo Macareno
Cap d’estudis
 • Estrella Collado Paule
Secretària
 • Noèlia Grau Oltra
Representant de l’ajuntament
 • Mònica Alcalà Torrent
Representant dels empresaris
 • Jordi Mató Clarà
Representants dels professors
 • Juana Castro Sánchez
 • Robert Torres Esteve
 • Joan Puigferrer Sureda
 • Juan José Muñoz Sánchez
 • Francesc Pujol Bas
 • M. Pilar Valenzuela Juan
Representants dels alumnes
 • Lokman El Aassari
 • Aroa Cruz Monge
 • Mar Llamas Fenoll
 • Ada Sabonge Ponsatí
Representat PAS
 • M. Lluïsa Bonet Saballs
Representant de l’AMPA
 • Mònica Perpiñà Torrent
Representants de les mares i dels pares
 • Ramona Duval
 • M. Àngels Olivella Costa
 • Oriol Blanes Masana