CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Més informació a la web de la Generalitat de Catalunya, Família i Escola.

RENOVACIÓ 50% MEMBRES CONSELL ESCOLAR

S’ha publicat la Resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre (DOGC 5.10.18), per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar el 50% dels membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i privats concertats. El procés s’inicia el 5 de novembre i ha d’estar acabat abans del 21 de desembre de 2018.

CALENDARI RENOVACIÓ 50% MEMBRES CONSELL ESCOLAR

 • 05/11/2018. Convocatòria d’eleccions al consell escolar
 • 05/11/2018. Presentació de candidatures de cada sector fins al 16/11/2018
 • 05/11/2018. Si escau, sol·licitud per actuar com a supervisor fins al 19/11/2018
 • 05/11/2018. Censos electorals de cada sector exposats al tauler d’anuncis fins al 27/11/2018
 • 07/11/2018. Si escau, reclamacions a inscripcions dels censos electorals dins al 12/11/2018. Les resolucions es publicaran el 13/11/2018
 • 15/11/2018. Sorteig per assignar els membres vocals de les meses electorals sectors alumnes i pares alumnes, a les 12 a.m. al despatx del director
 • 15/11/2018. Constitució de les membres electorals de tots els sectors
 • 20/11/2018. Proclamació i publicació de les candidatures dels representants de tots els sectors

Votacions entre el 26 i el 27 de novembre

 • Sector professors: 26/11/2018, de 2/4 de 3 a les 3 p.m., a la sala d’actes. Es renoven quatre membres.
 • Sector pares i mares: 27/11/2018, a partir de 2/4 de 3 fins les 3 p.m., i de 5 a 7 p.m. Es renoven dos membres.
 • Sector alumnes: 26/11/2018, a partir de les 8 a.m. fins a 2/4 de 3 p.m., cada grup a la seva aula docent. Es renoven dos membres.
 • Sector PAS: 26/11/2018, de 2/4 de 3 a les 3 p.m. Es renova un membre.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT BAIX EMPORDÀ – 2016/2018

President
 • Joan Manel Borromeo Macareno
Cap d’estudis
 • Estrella Collado Paule
Secretària
 • Noèlia Grau Oltra
Representant de l’ajuntament
 • Albert Tané
Representant dels empresaris
 • Ernest Roglans Corredor
Representants dels professors
 • Marc Colomer Planes
 • Alfons García  Fuentes
 • Benito Herrera Milán
 • Llorens Morell Dalmau
 • Juan José Muñoz Sánchez
 • M. Àngels Olivella Costa
 • Laia Joan Quintana
 • M. Pilar Valenzuela Juan
Representants dels alumnes
 • Andreea Valentina Cristea
 • Francisco Navarro Ramons
 • Nicole Morell Latushkina
 • Sandra Farrarons Morillas
Representant de l’AMPA
 • Glòria Girbal Puig
Representants de les mares i dels pares
 • Trini Arco Ramírez
 • Nuri Borrell Bonet
 • Carmen Duque Delgado
 • Anna Vigatà Castells