CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Més informació a la web de la Generalitat de Catalunya, Família i Escola.

RENOVACIÓ 50% MEMBRES CONSELL ESCOLAR

S’ha publicat la Resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre (DOGC 5.10.18), per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar el 50% dels membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i privats concertats. El procés s’inicia el 5 de novembre i ha d’estar acabat abans del 21 de desembre de 2018.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT BAIX EMPORDÀ – 2016/2018

President
 • Joan Manel Borromeo Macareno
Cap d’estudis
 • Estrella Collado Paule
Secretària
 • Noèlia Grau Oltra
Representant de l’ajuntament
 • Mònica Alcalà Torrent
Representant dels empresaris
 • Jordi Mató Clarà
Representants dels professors
 • Juana Castro Sánchez
 • Marc Colomer Planes
 • Alfons García  Fuentes
 • Laia Joan Quintana
 • Llorens Morell Dalmau
 • Juan José Muñoz Sánchez
 • Francesc Pujol Bas
 • M. Pilar Valenzuela Juan
Representants dels alumnes
 • Mariem Azzakhnini Oudriss
 • Sandra Farrarons Morillas
 • Nicole Morell Latushkina
 • Gerard Rubio Velasco
Representat PAS
 • M. Lluïsa Bonet Saballs
Representant de l’AMPA
 • Glòria Girbal Puig
Representants de les mares i dels pares
 • Trini Arco Ramírez
 • M. Àngels Olivella Costa
 • Carmen Duque Delgado
 • Ramona Duval Pérez