MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Oferta de cicles formatius de grau superior a l’INS Baix Empordà

 

Calendari

 • – Matrícula a primer de cicle formatiu els dies 18, 22 i 23 de juliol de 2019 (el dia 20 tancat per festa major del poble)
 • – Matrícula a segon de cicle formatius i alumnat repetidors del 11 al 12 de juny de 2019

DOCUMENTACIÓ

 • – Dues (2) fotografies tipus carnet.
 • – Document Autorització drets d’imatge.
 • – Document Carta de compromís educatiu. Només alumnat nouvingut.
 • – Els alumnes de Direcció de cuina i Sistemes electrotècnics i automatitzats, Compromís i acceptació de les condicions de la formació en alternança (Formació Dual).
 • – Si escau, Sol·licitud de matrícula parcial a Cicle Superior.
 • – Comprovant d’haver abonat les taxes de la Generalitat de Catalunya. I, si escau, document justificatiu per la seva bonificació o exempció.
 • – Comprovant d’haver abonat el pagament de material i activitats.
 • – Comprovant, si escau, d’haver abonat el pagament específic:
  • Els alumnes de 1r i de 2n curs del cicle de Direcció de cuina hauran d’abonar el cost dels menús: total 200€/cadascun. El pagament l’hauran de fer entre juliol i setembre de 2017.
 • – Si escau, cas de no haver-ho fet a la preinscripció, caldrà presentar el document que acrediti poder cursar un cicle superior ja que en cas contrari, atenent la normativa vigent, es perdrà la plaça automàticament.

 

Pagaments per Cicles formatius de grau superior (genèrics)

Pagaments per Cicles formatius de grau superior (específics)

LLIBRES I MATERIAL

A la secció de llibres i material podreu consultar els llibres i el material per estudis.