POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONDICIONS D’ÚS

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini insbaixemporda.cat pertanyen a l’INS Baix Empordà, amb domicili a Av. de les Corts Catalanes, 7, de Palafrugell (17200). El CIF de l’INS Baix Empordà és Q6755195B.

CONSIDERACIONS PRELIMINARS

Per garantir tots els drets relacionats amb la privacitat dels usuaris, els formularis de la web de l’INS Baix Empordà, sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a la consecució del fi al qual està destinat el nostre lloc web, que no és un altre que el de facilitar la comunicació i els Objectes d’Aprenentatge entre els usuaris de la nostra comunitat educativa.

A aquest efecte, es requerirà als usuaris dades de caràcter personal com ara: nom, cognoms, correu electrònic, i telèfon. De forma voluntària, i per millorar l’eficàcia de la comunicació amb l’INS Baix Empordà, podrà aportar dades referents a: Població, Província, Estat, CP, País.

En prémer el botó “ENVIA” dels formularis, l’usuari dona el seu consentiment al tractament de les seves dades per al compliment del servei.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les imatges, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de l’INS Baix Empordà o de terceres persones amb qui l’INS Baix Empordà ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. L’INS Baix Empordà difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat de les seves activitats i dels seus productes. L’INS Baix Empordà adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de L’INS Baix Empordà.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. L’INS Baix Empordà no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a insbaixemporda.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. L’INS Baix Empordà no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

La informació administrativa publicada en aquest lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, les disposicions generals i els acords que s’hagin de publicar formalment al DOGC i en altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i del seu contingut.

L’INS Baix Empordà declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les planes web de destí. L’INS Baix Empordà no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per l’INS Baix Empordà.

PROTECCIÓ DE DADES

L’INS Baix Empordà es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/o de qualsevol dels serveis oferts per l’INS Baix Empordà, implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’hi estipula. Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços del nostre web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica als webs d’altres companyies o organitzacions a les quals el web estigui redirigit. L’INS Baix Empordà no accepta cap tipus de responsabilitat per les polítiques de privacitat dels webs de tercers.

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

L’INS Baix Empordà: les nostres dades figuren a l’inici d’aquest avís legal.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i/o facturar els nostres serveis i productes.

Si participa en algun dels nostres sortejos i/o concursos publicarem el seu nom i cognoms, i la seva imatge, en els diferents espais i mitjans de comunicació i difusió que utilitzem, incloses les xarxes socials, amb la finalitat de promocionar les nostres activitats, serveis i productes.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, determinades pel Departament d’Ensenyament.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per als tractaments de les seves dades són els consentiments que ens dona.

Respecte a la informació que ens sigui enviada per menors de 16 anys, s’entendrà que ho ha estat amb el consentiment dels seus representants legals. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers sense el seu consentiment, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • – Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • – Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • – En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • – També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • – Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • – Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

7. Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui a la nostra adreça física.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder-li donar el servei sol·licitat.

9. Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • – Dades de caràcter identificatiu.
 • – Adreces postals o electròniques.
 • – Altres dades sol·licitades en els nostres formularis.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

10. Utilitzem galetes?

Utilitzem galetes durant la navegació al nostre web amb el consentiment informat de l’usuari. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de galetes i per evitar-ne el seu ús. Per obtenir-ne més informació visiti la nostra Política de galetes.

11. Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • – Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • – Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • – Control d’accés a les dades.
 • – Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

RESPONSABILITATS DE L’INS BAIX EMPORDÀ

L’INS Baix Empordà no garanteix l’accés continu als elements i a la informació continguts en les seves pàgines web, ni la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que escapin al control de l’INS Baix Empordà no assumeix cap responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

L’INS Baix Empordà no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l’accés al seu lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

RESPONSABILITATS DELS USUARIS

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó “ENVIA” que es troba als formularis de contacte.

Les dades personals dels nostres usuaris són emmagatzemades en una base de dades propietat de l’INS Baix Empordà, que garanteix les mesures oportunes, de tipus tècnic i estructural, per tal de prevenir la integritat i la seguretat de la informació personal aportada.

Les dades obtingudes són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims.

Els usuaris d’aquest lloc web es comprometen a subministrar informació vertadera i exacta sobre ells mateixos quan se’ls demani.

Queda prohibit, llevat dels casos en què l’institut ho autoritzi expressament, presentar pàgines web de l’INS Baix Empordà sota marcs, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB INSBAIXEMPORDA.CAT

Queda autoritzada la creació d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà crear-se utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.

L’INS Baix Empordà es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document.