BEQUES ERASMUS + PROFESSORAT

 

Informació i convocatòria

Informació i convocatòria 2018-19

La beca tindrà una durada de 5 dies per una estada entre 2 dies i dos mesos. Les dates de l’estada seran entre l’1 de maig i el 30 d’agost de 2019.

Requisits:

Impartir classes a cicles formatius de grau superior a l’Institut Baix Empordà  en el moment de l’estada.

Criteris de selecció:

– En cas que el nombre de sol·licituds no superi el nombre de places, l’adjudicació serà automàtica.

– En cas que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places, s’aplicaran els criteris de selecció següents:

– Llengües estrangeres: les puntuacions d’una mateixa llengua no es sumen

– B1 del MECR: 0,5 punt

– B2 del MECR: 1 punt

– Tutoria de pràctiques a l’estranger: 1 punt per cada alumne tutoritzat

– Visita de seguiment a l’estranger: 1 punt per visita

– Interès de l’estada per a la comunitat educativa: 2 punts

 

  1. Desempat en funció de la destinació al centre: DD, CS/PP, IN
  2. En cas d’empat es tindrà en compte l’antiguitat al centre.

Un cop aplicats els esmentats criteris, es publicarà una llista amb les puntuacions obtingudes. L’ordre de la llista servirà per assignar les beques disponibles.

*Procés de selecció

En el següent enllaç trobareu el formulari que cal emplenar per participar en el provés de selecció. El termini de presentació de la sol·licitud serà des de el dijous 4 d’abril a les 8:00h fins el dimarts 9 d’abril a les 15:00h.

FORMULARI DE SOL·LICITUD: FORA DE TERMINI

Professorat seleccionat:

1. Encarna Pérez Fortes