PFI PTT – AUXILIAR DE COMERÇ I ATENCIÓ AL PÚBLIC

Finalitats

En aquest programa aprendràs a: realitzar operacions auxiliars de reposició, disposició i condicionament de productes en el punt de venda; preparar comandes de forma eficaç i eficient, seguint procediments establerts; proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocol·litzada al client; realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic; transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs a l’organització; realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

 

Característiques:

 • Perfil professional: Auxiliar de vendes, oficina  i atenció al públic.
 • Codi: PFI CM01
 • Família professional: Comerç i màrqueting
 • Títol de referència: títol professional bàsic en serveis comercials
 • Durada total: 1000 hores

Requisits per accedir-hi:

 • Tenir, com a mínim, 16 anys i, com a màxim 21, durant l’any d’inici del programa.
 • No estar treballant (aturat laboralment)
 • No haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Més informació i calendari per la preinscripció

Continguts

 I. MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
  • Tècniques Bàsiques de Comercialització
  • Atenció al Client
  • Preparació de Comandes i Venda de Productes
  • Ofimàtica i Tècniques Administratives Bàsiques
  • Projecte Integrat
  • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
  • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

II. MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL

 • Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)
  • Estratègies i Eines de Comunicació
  • Entorn Social i Territorial
  • Estratègies i Eines Matemàtiques
  • Incorporació al Món Professional

Certificació:

L’alumne/a que aprova el curs obté un certificat acadèmic i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides

I DESPRÉS?

De què podré treballar amb aquest títol?

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Dependent/a amb atenció al client en la venda de productes
 • Operador/a de centre d’atenció multicanal
 • Preparador/a de comandes
 • Auxiliar de tasques administratives i de comunicació
 • Operador/a auxiliar de reproducció i arxiu

Continuïtat

 • Accedir a cicles formatius de grau mitja havent superat el PFI-PTT i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà (CAM).
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.
 • Preinscripció a un curs de professional ocupacional per obtenir un certificat de professionalitat

El Departament d’Educació ha creat llocs web on hi més informació sobre els PFI i del perfil d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 

Galeria