PFI – AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC

Finalitats

En aquest programa aprendràs a: realitzar operacions auxiliars de reposició, disposició i condicionament de productes en el punt de venda; preparar comandes de forma eficaç i eficient, seguint procediments establerts; proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocol·litzada al client; realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic; transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs a l’organització; realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

 

Característiques:

 • Perfil professional: Auxiliar de vendes, oficina  i atenció al públic.
 • Codi: PFI CM01
 • Família professional: Comerç i màrqueting
 • Títol de referència: Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic
 • Durada total: 1000 hores

Requisits per accedir-hi:

 • Tenir, com a mínim, 16 anys i, com a màxim 21, durant l’any d’inici del programa.
 • No estar treballant
 • No haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Tota la informació sobre les preinscripcions la trobareu a: http://www.gencat.cat/preinscripcio/

Continguts

 I. MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
  • Tècniques Bàsiques de Comercialització
  • Atenció al Client
  • Preparació de Comandes i Venda de Productes
  • Ofimàtica i Tècniques Administratives Bàsiques
  • Projecte Integrat
  • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
  • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

II. MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL

 • Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)
  • Estratègies i Eines de Comunicació
  • Entorn Social i Territorial
  • Estratègies i Eines Matemàtiques
  • Incorporació al Món Professional

I DESPRÉS?

De què podré treballar amb aquest títol?

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Dependent/a amb atenció al client en la venda de productes
 • Operador/a de centre d’atenció multicanal
 • Preparador de comandes
 • Auxiliar de tasques administratives i de comunicació
 • Operador auxiliar de reproducció i arxiu

Continuïtat

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

La Generalitat de Catalunya ha preparat una web en la qual hi ha més detalls.

Galeria