SOL · LICITUD DEL TÍTOL DE CICLE FORMATIU

Un cop aprovat el Cicle Formatiu cal presentar a secretaria la següent documentació:

 • – Fotocòpia del DNI, vigent.
 • – Fotocòpia del llibre de família (plana on s’està registrat).
 • – Document sol·licitud Títol acadèmic.
 • – Pagar la quota d’expedició del títol (a la secretaria es lliuraran l’imprès amb el codi de barres perquè feu el pagament a “la Caixa”):
  • Quota ordinària:
   • – Títol de tècnic (grau mitjà) 66,90€
   • – Títol de tècnic superior (grau superior) 74,95€
  • Quota família nombrosa, amb el carnet vigent:
   • categoria general:
    • – Títol de tècnic (grau mitjà) 33,45€
    • – Títol de tècnic superior (grau superior) 37,48€
   • categoria especial:    TAXES gratuïtes

 

Un cop fet l’ingrés, portar el comprovant a la secretaria, on es lliuraran el resguard de sol·licitud del títol i liquidació de taxa.

 

NOTA: Per demandar un duplicat del títol cal presentar a la secretaria el document sol·licitud Títol acadèmic duplicat. La quota per reexpedició és de 16,55€.