MATRÍCULA ESO

Sol · licitud de matrícula:

Podeu entrar al següent enllaç del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

Calendari

Confirmació Matrícula alumnat actual:

  • Alumnat que cursen 1r d’ESO del 8 al 9 de maig de 2019
  • Alumnat que cursen 2n d’ESO del 13 al 14 de maig de 2019
  • Alumnat que cursen 3r d’ESO del 15 al 16 de maig de 2019

 

Matrícula nou alumnat:

  • Alumnat nou al centre del 20 al 26 de juny de 2019

 

Matrícula extraordinària:

  • Període extraordinari matrícula del

DOCUMENTACIÓ

 

LLIBRES I MATERIAL

A la secció de llibres i material podreu consultar els llibres i el material per estudis.