MATRÍCULA ESO

Sol · licitud de matrícula:

Podeu entrar al següent enllaç del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

Calendari

Confirmació Matrícula alumnat actual:

  • Alumnat que cursen 1r d’ESO del 3 al 4 abril de 2018
  • Alumnat que cursen 2n d’ESO del 5 al 6 abril de 2018
  • Alumnat que cursen 3r d’ESO del 9 al 10 abril de 2018

 

Matrícula nou alumnat:

  • Alumnat nou al centre del 21 al 27 de juny de 2018

 

Matrícula extraordinària:

  • Període extraordinari matrícula del 5 al 7 de setembre de 2018

DOCUMENTACIÓ

  • – Dues (2) fotografies tipus carnet.
  • – Document Autorització drets d’imatge.
  • – Document Carta de compromís educatiu. Només alumnat nouvingut.
  • – Comprovant d’haver abonat el pagament de material i activitats.
  • – Tota la documentació que no s’hagi lliurat en el moment de la preinscripció.

 

LLIBRES I MATERIAL

A la secció de llibres i material podreu consultar els llibres i el material per estudis.