BEQUES ERASMUS + PROFESSORAT

 

Informació i convocatòria

Informació i convocatòria 2023-24

Les beques tindran una durada finançada de 5 dies. Les dates de l’estada hauran de rebre l’autorització per part del Director del centre. Es prioritzarà la participació del professorat que mai ha sigut beneficiari d’una mobilitat formativa a l’Institut Baix Empordà.

 

Tarifes aplicables

 

Requisits:

  1. Tenir un nomenament al centre per al curs 2023-24.
  2. Impartir classes a cicles formatius de Grau Superior a l’Institut Baix Empordà en el moment de l’estada.

Criteris de selecció:

Sempre que el nombre de sol·licituds no superi el nombre de places, l’adjudicació serà automàtica.

En el cas que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places, s’aplicaran els criteris de selecció següents:

– Llengües estrangeres: les puntuacions d’una mateixa llengua no es sumen

B1 del MECR: 0,5 punt

B2 del MECR o superior: 1 punt

– Tutoria de pràctiques a l’estranger: 1 punt per cada alumne tutoritzat

– Visita de seguiment a l’estranger: 1 punt per visita

– Interès de l’estada per a la comunitat educativa: 2 punts

Desempat en funció de la destinació al centre: DD, CS/PP, IN. En cas d’empat, es tindrà en compte l’antiguitat al centre.

Un cop aplicats els esmentats criteris, es publicarà una llista amb les puntuacions obtingudes. L’ordre de la llista servirà per assignar les beques disponibles.

Procés de selecció:

En el següent enllaç trobareu el formulari que cal emplenar per participar en el procés de selecció. El termini de presentació de la sol·licitud finalitzarà el dimarts 15 de febrer de 2024.

FORMULARI DE SOL·LICITUD

Informació i convocatòria 2019-20

Les beques tindran una durada finançada de 5 dies. Les dates de l’estada hauran de rebre l’autorització per part del Director del centre. Es prioritzarà la participació del professorat que mai ha sigut beneficiari d’una mobilitat formativa a l’Institut Baix Empordà.

 

Tarifes aplicables

 

Requisits:

  1. Tenir un nomenament al centre per al curs 2019-20.
  2. Impartir classes a cicles formatius de Grau Superior a l’Institut Baix Empordà en el moment de l’estada.

Criteris de selecció:

Sempre que el nombre de sol·licituds no superi el nombre de places, l’adjudicació serà automàtica.

En el cas que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places, s’aplicaran els criteris de selecció següents:

– Llengües estrangeres: les puntuacions d’una mateixa llengua no es sumen

B1 del MECR: 0,5 punt

B2 del MECR o superior: 1 punt

– Tutoria de pràctiques a l’estranger: 1 punt per cada alumne tutoritzat

– Visita de seguiment a l’estranger: 1 punt per visita

– Interès de l’estada per a la comunitat educativa: 2 punts

 

Desempat en funció de la destinació al centre: DD, CS/PP, IN. En cas d’empat, es tindrà en compte l’antiguitat al centre.

 

Un cop aplicats els esmentats criteris, es publicarà una llista amb les puntuacions obtingudes. L’ordre de la llista servirà per assignar les beques disponibles.

 

Procés de selecció:

En el següent enllaç trobareu el formulari que cal emplenar per participar en el procés de selecció. El termini de presentació de la sol·licitud finalitzarà el dimarts 25 de febrer de 2020.

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD: Fora de termini

 

Professorat seleccionat:

1. Joan Guerrero (7p)

2. Elena Bou (3p/DD)

Professorat en llista d’espera:

3. Marc Palom (3p/IN)

4. Encarna Pérez (11p)

Informació i convocatòria 2018-19

La beca tindrà una durada de 5 dies per una estada entre 2 dies i dos mesos. Les dates de l’estada seran entre l’1 de maig i el 30 d’agost de 2019.

Requisits:

Impartir classes a cicles formatius de grau superior a l’Institut Baix Empordà  en el moment de l’estada.

Criteris de selecció:

– En cas que el nombre de sol·licituds no superi el nombre de places, l’adjudicació serà automàtica.

– En cas que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places, s’aplicaran els criteris de selecció següents:

– Llengües estrangeres: les puntuacions d’una mateixa llengua no es sumen

– B1 del MECR: 0,5 punt

– B2 del MECR: 1 punt

– Tutoria de pràctiques a l’estranger: 1 punt per cada alumne tutoritzat

– Visita de seguiment a l’estranger: 1 punt per visita

– Interès de l’estada per a la comunitat educativa: 2 punts

 

  1. Desempat en funció de la destinació al centre: DD, CS/PP, IN
  2. En cas d’empat es tindrà en compte l’antiguitat al centre.

Un cop aplicats els esmentats criteris, es publicarà una llista amb les puntuacions obtingudes. L’ordre de la llista servirà per assignar les beques disponibles.

*Procés de selecció

En el següent enllaç trobareu el formulari que cal emplenar per participar en el provés de selecció. El termini de presentació de la sol·licitud serà des de el dijous 4 d’abril a les 8:00h fins el dimarts 9 d’abril a les 15:00h.

FORMULARI DE SOL·LICITUD: FORA DE TERMINI

Professorat seleccionat:

1. Encarna Pérez Fortes