PROVES DE SELECTIVITAT PER A ALUMNES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Els titulats tècnics de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova. La seva nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida.

Tanmateix, per accedir a algun estudi de Grau, aquests estudiants poden considerar millorar la nota d’accés examinant-se de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per això, voluntàriament, poden fer exàmens per apujar la nota d’admissió a la universitat.

CALENDARI

  • Matrícula per a la PAU, convocatòria de juny, és del 16 al 31 de maig de 2018
  • La prova d’accés a la universitat, convocatòria de juny són el 12, 13 i 14 de juny

 

  • D’altra banda, us informem que la matrícula de la prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus d’educació infantil i primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català, és del 24 de maig al 6 de juny de 2018
  • La prova tindrà lloc el 16 de juny de 2018

 

Tota la informació general la trobareu al Canal Universitats.