BEQUES

Beques alumnat/generals

Podeu consultar la informació de sol·licituds de beques per alumnes a la pàgina del Departament d’ensenyament.

Beques alumnat amb necessitats educatives especials

Podeu consultar la informació de la Convocatòria de sol·licitud de beques per alumnes amb necessitats educatives especials (pendent de publicació) a la pàgina web del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Beques alumnat estudis pots-obligatoris

Podeu consultar la informació de la Convocatòria de sol·licitud de beques per alumnes per estudis de Batxillerat a gencat i a la pàgina web del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Podeu consultar la informació de la Convocatòria de sol·licitud de beques per alumnes per estudis de Cicles Formatius i PFI-FIAP a gencat i a la pàgina web del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

COM ES DEMANA

  • – Online als web que s’indiquen a cada estudi (part superior d’aquesta nota).
  • Un cop enviada la sol·licitud online, sobretot imprimir la conformitat i us la guardeu com a comprovant.
  • – No heu de portar cap mena de documentació a la secretaria ja que des del Departament ja demanen les dades a la secretaria del centre.

MOLT IMPORTANT: Un alumne que demani ajut i que li sigui concedida una quantitat determinada per al curs actual, haurà de tenir en compte que si no assoleix el 50% del curs, el següent any li pot ser requerida la devolució de l’import assignat. El mateix passarà si l’alumne es dona de baixa.

AL · LEGACIONS

Per presentar alguna al·legació cal presentar omplert aquest document.