PLA D’ESPORTS 2021-2022

El Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) pretén posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d’activitats tant físiques com esportives i aconseguir els següents objectius:

  • Incrementar la participació de tothom amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
  • Cercar la participació per damunt de la competitivitat.
  • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar.
  • Contribuir a la formació en valors com la tolerància, el respecte i el compliment de les regles, la confiança en un mateix, el treball en equip, entre d’altres.
  • Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
  • Formar joves en els valors ciutadans.

 

UNA HORA A LA SETMANA

Activitats que es faran durant aquest curs

PREU: 75/any

NATACIÓ: 90/any

Per fer la preinscripció ompliu el formulari clicant aquí: PLA D’ESPORTS 2021-2022

Beques
Els alumnes de Palafrugell poden demanar una beca a l’Ajuntament que cobreixi una part important del cost de l’activitat. Cal visitar la web de l’Ajuntament

i si teniu algun dubte:

Institut Frederic Martí Carreras:     mrusca2@xtec.cat – jparals@xtec.cat
Institut Baix Empordà:     rcosta34@xtec.cat
Institut Nou Palafrugell:   jcasell9@xtec.cat

Les activitats de Pla d’Esports començaran la setmana del 4 d’octubre, sempre i quan a l’activitat hi hagi un mínim de 10 alumnes.

Si a l’activitat de natació hi ha més de 10 alumnes es mirarà de separar l’alumnat per centres això podria afectar als dies de l’activitat.

La coordinació del Pla d’esports dels centres públics de secundaria de Palafrugell es reserva el dret a fer els canvis en activitats, horaris, dies, pagament i altres aspectes organitzatius, en compliment de la normativa vigent de la COVID19 del Departament d’Ensenyament, Departament de Sanitat, Secretaria General de l’Esport, Consell Esportiu del Baix Empordà, Ajuntament de Palafrugell, així com les normatives específiques de les entitats o instal·lacions que col·laboren en l’organització del PCEE.