FORMACIÓ DUAL

La formació professional en alternança i dual a catalunya

Els ensenyaments professionals s’oferten en diferents modalitats. El Departament d’Ensenyament regula i organitza, entre altres, la formació professional inicial que s’ofereix amb cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Els cicles estan agrupats en famílies professionals en relació als diferents àmbits (informació Gencat).

El sistema educatiu actual permet un fàcil accés a la formació professional inicial. El graduat de l’ESO, la superació del curs d’accés o de la prova corresponent possibilita l’accés als cicles de grau mitjà. El batxillerat, la superació del curs d’accés o de la prova corresponent possibilita l’accés als cicles de grau superior.

La formació professional en alternança es va iniciar a Catalunya a l’any 2008 per trobar una gura d’aprenent avançat, permetent als estudiants compaginar els estudis amb una estada remunerada a l’empresa per complementar la seva formació.

A Catalunya, la formació professional dual és una evolució natural de la formació en alternança, que es va impulsar i regular per la resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, i el Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre que proposa un model de formació professional en alternança i dual, que comporta una major col·laboració entre empreses i centres educatius per a la preparació dels futurs professionals.

LA FORMACIÓ EN ALTERNANÇA POT ADOPTAR DUES MODALITATS:

 

L’Alternança simple i l’Alternança amb formació dual.

La formació professional en alternança i dual és un model formatiu orientat a “Guanyar – Guanyar”: alumnat, empreses, centres educatius, entitats… Focalitzar i sumar els esforços de totes les parts implicades en la formació dels nous professionals ens aporta un valor afegit: professionals polivalents, amb capacitats transversals i valors, oberts al canvi i formats en un entorn experiencial de processos i tecnologies reals i actualitzats.

Aquest nou model aporta molts avantatges com, per exemple:

  • Motivació dels joves que analitzen els estudis generals (ESO o Batxillerat) per començar a estudiar una professió compaginant la formació al centre educatiu i l’activitat remunerada en una empresa del sector.
  • Assegurar, a les empreses, professionals qualificats a partir del conaixement directe de les potencialitats de l’aprenent format amb els propis processos i valors.
  • Reconeixement i prestigi de les empreses i centres educatius davant la societat, els clients i proveïdors…

Per obtenir més informació sobre la Formació Dual pots descarregar-te el manual de suport.