CONVALIDACIONS DE MÒDULS PROFESSIONALS

Per sol·licitar convalidacions la persona ha d’estar matriculada en el cicle formatiu d’algun mòdul títol LOE o Crèdit títol LOGSE, per tant ha de disposar dels requisits d’accés.

La convalidació relacionada en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica de 5 i farà mitjana amb la nota final del cicle.

La convalidació relacionada en títols LOGSE tindrà efecte de CONVALIDAT i no tindrà efectes en la mitjana de la nota final del cicle.

Més informació  sobre la taula de correspondències de cicles LOGSE i LOE a la web Estudiar a Catalunya i  a la web del Departament d’Ensenyament.