RECONEIXEMENT NIVELLS D’EQUIVALÈNCIA DE LA LLENGUA CATALANA

Podeu consultar tota la informació sobre els certificats de la llengua catalana a la web de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Podeu consultar les titulacions equivalents als certificats de coneixements de
català de la Direcció General de Política en aquest document PDF.

CONVOCATÒRIA PROVES RECONEIXEMENT CATALÀ

A la web de llengua catalana de la Generalitat de Catalunya, podeu consultar les convocatòries de proves.

SOL · LICITUD

Per demanar el reconeixement d’equivalència en la llengua catalana cal presentar la Sol·licitud d’acreditació de la llengua catalana B2 – C1 a la secretaria del centre.