GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

Aquests estudis capaciten per controlar i supervisar el departamento de recepción, coordinar els serveis propis dels establiments d’allotjament turístic, organitzar-hi esdeveniments mitjançant la gestió dels recursos humans i assegurar l’atenció a la clientela amb els nivells de qualitat establerts.

Horari

1r curs:  tardes
2n curs:  tardes

Qui hi accedeix?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Continguts

 • Estructura del Mercat Turístic.
 • Protocol i Relacions Públiques.
 • Màrqueting Turístic.
 • Direcció d’Allotjaments Turístics.
 • Gestió del Departament de Pisos.
 • Recepció i Reserves.
 • Recursos Humans en l’Allotjament.
 • Comercialització d’Esdeveniments.
 • Anglès.
 • Segona Llengua Estrangera.
 • Projecte de Gestió d’Allotjament Turístic.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Formació en Centres de Treball.

I DESPRÉS?

Sortides professionals i ocupacions

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Director o directora de l’àrea d’allotjaments.
 • Cap de recepció o de reserves.
 • Coordinador o coordinadora de qualitat.
 • Encarregat o encarregada general del servei de pisos i neteja.
 • Gestor o gestora d’allotjament en residències, hospitals i similars.
 • Gestor o gestora d’allotjament en cases rurals.
 • Coordinador o coordinadora d’esdeveniments.
 • Cap de vendes en establiments d’allotjaments turístics.
 • Comercial d’establiments d’allotjaments turístics.
 • Relacions públiques.
 • Encarregat o encarregada de bugaderia.
 • Governant o governanta.

La Generalitat de Catalunya ha preparat una web en la qual hi ha més detalls.

Galeria