PFI – FIAP AUXILIAR DE SERRALLERIA I CONSTRUCCIONS METÀL · LIQUES

Finalitats

Els programes de formació i inserció tenen finalitat educativa, formativa i professionalitzadora. Han de permetre a l’alumnat el desenvolupament personal i l’adquisició de competències que li facilitin tant la inserció social i laboral com la continuïtat formativa en els ensenyaments postobligatoris.

Característiques:

 • Perfil professional: Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques.
 • Codi: PFI FM01
 • Família professional: Fabricació mecànica
 • Títol de referència: Professional bàsic en fabricació i muntatge.
 • Durada total: 1000 hores

Requisits per accedir-hi:

 • Tenir, com a mínim, 16 anys i, com a màxim 21, durant l’any d’inici del programa.
 • No estar treballant
 • No haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Tota la informació sobre les preinscripcions la trobareu a: http://www.gencat.cat/preinscripcio/

Continguts

 I. MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • 3020 Operacions bàsiques de fabricació
 • 3021 Soldadura i fusteria metàl·lica
 • 3022 Fusteria d’alumini i PVC
 • MFPE016 Equips, procediments i materials emprats en serralleria
 • MFCT Formació en centres de treball (180h)
 • MPI Projecte integrat
 • MPRL Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

II. MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL

 • MFG1 Estratègies i eines de comunicació
 • MFG2 Entorn social i territorial
 • MFG3 Estratègies i eines matemàtiques
 • MFG4 Incorporació al món professional

I DESPRÉS?

De què podré treballar amb aquest títol?

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Peons d’indústries manufactureres.
 • Auxiliars de processos automatitzats.
 • Auxiliar de soldadura
 • Ajudant de fusteria metàl·lica i PVC.
 • Auxiliar de serralleria de metall.

Continuïtat

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

La Generalitat de Catalunya ha preparat un web en el qual hi ha més detalls.