US DONO LA BENVINGUDA A L'INS BAIX EMPORDÀ, UN CENTRE EDUCATIU AMB PASSIÓ PER L’EDUCACIÓ

A l’institut Baix Empordà volem que el nostre alumnat es trobi immers en un clima agradable que garanteixi un bon procés d’ensenyament i d’aprenentatge.

A secundària, promovem una educació que integra la formació personal, l’educació en valors i l’ensenyament per competències. Acompanyem l’alumnat perquè siguin persones responsables, amb bons hàbits, obertes al món, capaces d’integrar-se plenament a la societat i d’ajudar a millorar-la, i amb bons recursos per continuar la seva formació acadèmica i personal.

Apostem per les noves tecnologies i per això tot el nostre alumnat té al seu abast dispositius Chromebook per poder-los utilitzar en qualsevol matèria a dintre de la seva aula.

A Batxillerat, preparem el nostre alumnat per seguir estudis superiors i preparar-se per al futur. Volem que estiguin motivats per

aprendre i disposats a esforçar-se, a adquirir la capacitat d’abstracció, d’anàlisi i de síntesi, i s’interessin per la cultura i per la recerca del coneixement.

Als Cicles Formatius, oferim una formació integral de qualitat amb uns coneixements actualitzats per poder afrontar les dificultats que comporta una professió del segle XXI. Adaptem el currículum a les necessitats del sector empresarial, i donem resposta així a les empreses (formació DUAL). Tenim cinc famílies professionals: administratiu, automoció, electricitat i electrònica, hoteleria i turisme, i indústries alimentàries, totes, amb un o més cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

Apostem per la formació al llarg de la vida.

Juan Manuel Borromeo Macareno

Director

Missió

Educar i ensenyar els nostre alumnat perquè puguin potenciar les seves aptituds, i adquirir-ne de noves mitjançant el treball i la bona organització de l’equip de professionals del centre; tot impartint valors i coneixements adients pel desenvolupament integral de la persona en la societat. El nostre servei està dirigit als alumnes, en col·laboració amb les seves famÌlies i el nostre entorn.

Visió

Ser reconegut socialment con un institut de referència a la comarca, pels nostres resultats de formació integral, així com pel fet que potenciem les capacitats per al desenvolupament personal, acadèmic, científic i laboral del nostre alumnat.

També aspirem a tenir un prestigi per la qualitat de la nostra gestió, la nostra imatge externa, la nostra obertura i relació amb l’entorn social, econòmic i tecnològic, pel tracte humil en el si de l’institut, pel que fa a l’alumnat, professorat, famílies, empreses i institucions lligades al món educatiu o productiu.

“El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo”

Eduardo Galeano

Organigrama

Equip directiu

 • Director: Joan Manel Borromeo
 • Cap d’Estudis: Estrella Collado
 • Cap d’Estudis: Mireia Bonilla
 • Cap d’Estudis: Meritxell Puigdevall
 • Coordinadora Pedagògica: Bruna Fañé
 • Cap d’estudis d’FP: Joan Guerrero
 • Secretària: Noèlia Grau

Coordinacions

 • Primer ESO: Joan Puigferrer
 • Segon ESO: Rocío Darriba
 • Tercer ESO: Eduard Ferrando
 • Quart ESO: Meritxell Roquet
 • Batxillerat: Montse Vilaseca

Coordinacions

 • FP: Carme Palahí
 • PFI-FIAP: Joan Guerrero
 • PFI-PTT: Alexandra Figueras
 • Prevenció i riscos laborals: Llorens Morell
 • Gestió: Fidel Farjas