PFI PTT – AUXILIAR DE VIVERS I JARDINS

Finalitats

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en cultius, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes.

Veure més informació

.

 

Característiques:

 • Perfil professional: Auxiliar de vivers i jardins.
 • Codi: PFI AR03
 • Família professional: Agrària
 • Títol de referència: títol professional bàsic en agrojardineria i composicions florals
 • Durada total: 1000 hores

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en cultius, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes.

Requisits per accedir-hi:

 • Tenir, com a mínim, 16 anys i, com a màxim 21, durant l’any d’inici del programa.
 • No estar treballant (aturat laboralment)
 • No haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Més informació i calendari per la preinscripció

Continguts

 I. MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
  • Operacions Bàsiques de Producció i Manteniment de Plantes en Vivers i Centres de Jardineria
  • Operacions Bàsiques en Instal·lacions de Jardins, Parcs i Zones Verdes
  • Operacions Bàsiques pel Manteniment de Jardins, Parcs i Zones Verdes
  • Treballs Auxiliars en l’Elaboració de Composicions amb Flors i Plantes
  • Serveis Bàsics de Floristeria i Atenció al Públic
  • Projecte Integrat
  • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
  • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

II. MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL

 • Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)
  • Estratègies i Eines de Comunicació
  • Entorn Social i Territorial
  • Estratègies i Eines Matemàtiques
  • Incorporació al Món Professional

Certificació:

L’alumne/a que aprova el curs obté un certificat acadèmic i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides

I DESPRÉS?

De què podré treballar amb aquest títol?

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Auxiliar en centes de jardineria.
 • Auxiliar en manteniment de parcs i zones verdes.
 • Auxiliar de floristeria.
 • Auxiliar de viver i hort.
 • Auxiliar de camps esportius
 • Aplicador/a de plaguicides de nivell bàsic, segons l’activitat regulada per la normativa corresponent.

Continuïtat

 • Accedir a cicles formatius de grau mitja havent superat el PFI-PTT i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà (CAM).
 • Presentar-se a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.
 • Preinscripció a un curs de professional ocupacional per obtenir un certificat de professionalitat

El Departament d’Educació ha creat llocs web on hi més informació sobre els PFI i del perfil d’auxiliar de vivers i jardins

Galeria