CFGM DE CUINA i GASTRONOMIA I SERVEIS EN RESTAURACIÓ

L’objectiu d’aquest cicle de doble titulació és preparar l’alumnat en ambdues titulacions per tal de dotar-los de les capacitats i dels coneixements necessaris, per tal de ser capaços d’incorporar-se de forma immediata al món laboral. La seva preparació els permet portar a terme funcions diverses, tant de cuina com de sala.

El cicle de Serveis en restauració s’imparteix en modalitat DUAL, que basa l’aprenentatge de l’alumnat en una estada perllongada a l’empresa i, a més, poden gaudir d’una beca durant aquest període.

Horari

1r curs – matins i tardes
2n curs – matins i tardes
3r curs – matins i tardes

Què és i quina durada té?

La formació dual potencia la figura de l’aprenent, de manera que l’alumnat es forma tant en el centre educatiu com a l’empresa. Compaginar la formació en el centre docent amb una activitat pràctica a l’empresa suposa l’obtenció de part dels aprenentatges d’una manera molt més real. L’horari està adaptat per facilitar les pràctiques en empresa.

Aquesta doble titulació capacita l’alumnat per treballar com a:

 • Cambrer/a de restaurants, cocteleries i bars.
 • Cuiner/a en restaurants de restauració evolutiva, col·lectiva i tradicional.
 • Cap de partida.
 • Responsable d’economat i celler.
 • Cap de sala i de cuina.
 • Distribució de productes a pastisseries i botigues.
 • Crear la pròpia empresa.

En finalitzar els estudis, els alumnes obtenen els títols de:

 • Tècnic en Cuina i Gastronomia.
 • Tècnic en Serveis en Restauració.

Obtenen les certificacions de:

 • Certificació com a manipulador d’aliments.
 • Certificat bàsic en prevenció de riscos laborals

La durada del cicle és de tres cursos acadèmics, si s’han realitzat les pràctiques en els temps establerts. Els currículums estan pautats de forma que es fa una formació comuna el primer curs i el segon es porta a terme l’especialització en un  títol. El tercer curs s’obté la doble titulació.

La formació en empresa són 350 hores de Cuina i gastronomia i 1.010 hores en el cas de Serveis en restauració.

Qui hi accedeix?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Amb el títol d’ESO, amb un títol en grau mitjà o FP1.
 • Haver superat la prova d’accés a CFGM.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Per aquesta especialitat, el nostre centre disposa d’un servei d’assessorament i reconeixement acadèmic

Continguts

Mòduls

Ofertes gastronòmiques

 • UF 1: les empreses de restauració
 • UF2 : propietats dietètiques i nutricionals dels aliments
 • UF3 : l’oferta gastronòmica i el seu preu

Preelaboració i conservació d’aliments

 • UF1: sistemes de proveïment
 • UF2: instal·lacions i organització de la cuina
 • UF3: reconeixement i preelaboració de productes
 • UF4: regeneració de productes
 • UF5: conservació de gèneres crus, semielaborats i elaborats

Tècniques culinàries

 • UF1: processos i tècniques de cocció
 • UF2: elaboracions culinàries bàsiques
 • UF3: tècniques culinàries elementals
 • UF4: guarnicions i elements decoratius
 • UF5: regeneració de les elaboracions culinàries
 • UF6: El servei en cuina, acabats i presentacions

Processos bàsics de pastisseria i rebosteria

 • UF1: masses de full
 • UF2: masses batudes o esponjades
 • UF3: masses escaldades
 • UF4: masses ensucrades i trencades
 • UF5: semifreds
 • UF6: cremes i farcits dolços i salats, cobertures i banys
 • UF7:  elaboracions complementàries, decoració i acabat. Conservació i regeneració de gèneres

Productes culinaris

 • UF1: processos productius i de serveis en cuina
 • UF2: cuina catalana, cuines territorials espanyoles i cuina  internacional
 • UF3: cuina creativa i cuina  d’autor
 • UF4: plats per a persones amb necessitats alimentàries especials
 • UF5: decoració i exposició de plats

Postres en la restauració

 • UF1: les postres en la restauració
 • UF2: postres a base de fruites i lactis i postres fregides i de paella
 • UF3: postres de semifreds, gelats i sorbets
 • UF4: postres de cuina catalana i altres cuines territorials espanyoles, cuina internacional i d’autor
 • UF5: acabat i presentació de postres a partir d’elaboracions de pastisseria i rebosteria

Operacions bàsiques al bar cafeteria

 • UF1: recepció de mercaderies
 • UF2: posada a punt i tancament
 • UF3: elaboracions del bar cafeteria
 • UF4: servei de begudes alcohòliques simples

Operacions bàsiques al restaurant

 • UF1: material, equips i mobiliari de la sala
 • UF2: muntatge del menjador
 • UF3: servei de sala
 • UF4: postservei i tancament

Serveis al bar  cafeteria

 • UF1: atenció als clients al bar  cafeteria
 • UF2: cocteleria
 • UF3: l’oferta culinària del bar cafeteria

Serveis al restaurant i esdeveniments especials

 • UF1: servei de restaurant
 • UF2: organització i servei de banquets i àpats (càtering)
 • UF3: elaboració de plats davant el comensal

Tècniques de comunicació en la restauració

 • UF1: protocol en la restauració
 • UF2: venda de productes i serveis

El vi i el seu servei

 • UF1: aprovisionament, emmagatzematge i servei del vi
 • UF2: tast de vins

Segona llengua estrangera

 • UF1: segona llengua estrangera (francès)

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments

 • UF1: manipulació d’aliments
 • UF2: protecció del medi ambient

Formació i orientació laboral

 • UF1: incorporació al treball
 • UF2: prevenció de riscos laborals

Empresa i iniciativa emprenedora

 • UF1: empresa i iniciativa emprenedora

Anglès tècnic

 • UF1 anglès tècnic

Síntesi de cuina i gastronomia i de serveis en restauració

 • UF1: síntesi cuina i gastronomia
 • UF1: síntesi serveis en restauració

Formació en centres de treball cuina i gastronomia

Formació en centre de treball serveis en restauració + dual

I DESPRÉS

Sortides Acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat
 • A un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle de grau mitjà

Sortides Professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • cuiner o cuinera
 • cap de partida
 • empleat o empleada d’economat i celler d’un hotel, restaurant, hospital
 • empresa de servei d’àpats, etc.
 • cambrer o cambrera de bar, cafeteria o restaurant
 • empleat o empleada d’economat
 • bàrman
 • sommelier
 • auxiliar de servei en mitjans de transport

La Generalitat de Catalunya ha preparat una web sobre cuina i gastronomia en la qual hi ha més detalls  i una web sobre serveis en restauració en la qual hi ha més detalls.