N

Notícies

Reunió amb les famílies de l’alumnat de 1r d’ESO

Creiem que la implicació i la col·laboració de les famílies en l’educació dels seus fills és fonamental. Per aquest motiu volem propiciar un diàleg que possibiliti la complicitat i bona entesa entre les famílies i els/les docents, que permeti el treball conjunt per acompanyar el nostre alumnat en el seu procés de formació.

Amb aquesta finalitat, el dimecres 13 de setembre, els tutors i les tutores de l’alumnat dels grups de 1r d’ESO es varen reunir amb les famílies. En aquesta reunió, a banda del lògic traspàs d’informació, s’intentà propiciar una relació de confiança entre les famílies i l’escola, i crear vincles de col·laboració entre el nucli familiar i el centre i donar a conèixer com treballem a l’institut.

Torna