N

Notícies

Places vacants de Cicles Formatius i Batxillerat

Aquestes places estan adreçades a tothom. No caldrà haver fet preinscripció. Cas que hi hagi més sol·licituds que vacants, es tindrà en compte la qualificació mitjana dels estudis que s’aporten i les més altes seran les que obtindran la plaça.

El dijous, 14 de setembre de 2023, les persones que desitgin optar per una de les places vacants hauran de venir PRESENCIALMENT a la secretaria, amb horari de 9 a 13 hores, i omplir el formulari de sol·licitud de la plaça. L’ordre d’arribada no es tindrà en compte, només la qualificació mitjana que s’aporta per a cada estudi.

El dia 15 de setembre us informarem, per correu electrònic, si heu obtingut la plaça o no.

Cas que no pugueu venir personalment, podeu delegar en una altra persona la vostra assistència, omplint un full amb el vostre nom, cognoms i DNI/NIE o passaport i el nom, cognoms i DNI/NIE o passaport de la persona en qui delegueu l’assistència. Aquest full haurà d’estar signat per les dues parts i la persona delegada haurà de presentar el document d’identitat.

DOCUMENTACIÓ QUE US DEMANAREM:

Document identificatiu (DNI/NIE o passaport) de l’aspirant.

Certificat amb la qualificació mitjana dels estudis acabats, d’acord amb els estudis que desitgeu fer:
Grau mitjà: mitjana de tota l’ESO, certificat de superació de la prova d’accés o certificat d’homologació d’estudis estrangers.
Grau superior: mitjana de tot el Batxillerat, certificat de superació de la prova d’accés, certificat d’haver superat un altre cicle superior o certificat d’homologació d’estudis estrangers.
Batxillerat: certificat amb la qualificació mitjana de tota l’ESO o certificat d’homologació d’estudis estrangers.

PLACES VACANTS 2023/2024

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CODI

CICLE

VACANTS

AG10-1

Gestió administrativa

0

AG10-2

Gestió administrativa

8

AG11-1

Gestió administrativa en l’àmbit jurídic

7

AG11-2

Gestió administrativa en l’àmbit jurídic

10

EE10-1

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

0

EE10-2

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

8

HT10-1/HT30-1

Cuina i gastronomia i Serveis en restauració

16

HT10-2

Cuina i gastronomia

16

HT30-2

Serveis en restauració

19

IA60-1

Forneria, pastisseria i confiteria

13

IA60-2

Forneria, pastisseria i confiteria

13

TM10-1-MATÍ

Electromecànica de vehicles automòbils

0

TM10-1-TARDA

Electromecànica de vehicles automòbils

18

TM10-2-MATÍ

Electromecànica de vehicles automòbils

2

TM10-2-TARDA

Electromecànica de vehicles automòbils

15

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

CODI

CICLE

VACANTS

AGB0-1

Administració i finances

6

AGB0-2

Administració i finances

2

EEA0-1

Sistemes electrotècnics i automatitzats

5

EEA0-2

Sistemes electrotècnics i automatitzats

3

HTB0-1

Gestió d’allotjaments turístics

28

HTB0-2

Gestió d’allotjaments turístics

22

HTD0-1

Direcció de cuina

15

HTD0-2

Direcció de cuina

12

BATXILLERAT

CODI

NOM

VACANTS

BAT-1-A

Batxillerat científic i tecnològic

0

BAT-1-B

Batxillerat d’humanitats i ciències socials

13

BAT-2-A

Batxillerat científic i tecnològic

13

BAT-2-B

Batxillerat d’humanitats i ciències socials

6

Torna