N

Notícies

Preinscripció als Cicles Formatius de Grau Mitjà

Informació

Informació sobre el procés de preinscripció a Cicles Formatius de Grau Mitjà (gencat)

Tenen accés directe als Cicles Formatius de Grau Mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

– tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,

– tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

– haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),

– haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),

– tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,

– haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PFI – PQPI),

– haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,

– tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Les persones que tinguin estudis previs als actuals poden consultar la taula del resum d’equivalències entre títols del sistema educatiu.

Podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: què estudiar a Catalunya.

Oferta

L’oferta de cicles formatius de grau mitjà i de places es pot consultar a la pàgina del  mapa escolar a la pestanya de preinscripció amb el nostre codi de centre 17002557 i el tipus d’ensenyament de formació professional.

Sol · licitud

La preinscripció s’haurà de fer ELECTRÒNICAMENT o bé amb SUPORT INFORMÀTIC, a través del següent link del Departament d’Educació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gm_9420?moda=1  del 12 al 18 d’abril de 2023 per aquells alumnes amb continuïtat escolar (de 4 d’ESO) i del 9 al 15 de maig de 2023 per aquells alumnes sense continuïtat escolar.

Per a poder utilitzar el formulari el tutor legal (o alumnat si és major d’edat) s’ha d’identificar amb el servei d’identificació IdCat Mòbil o altres certificats digitals (per exemple DNI electrònic).

Us adjuntem un arxiu on s’informa sobre la identificació digital per a la preinscripció a Batxillerat i a Cicles Formatius.

Ajuda per a la preinscripció a partir del 12 d’abril.

Els dies de la preinscripció podreu trucar als telèfons 621228719, 621228718, 621228710 i se us oferirà ajuda per fer les preinscripcions en el centre. L’horari d’atenció telefònica serà de 10:00h a 13:00h de dilluns a divendres.

Calendari

Oferta inicial de places escolars: 11 d’abril de 2023

Presentació de sol·licituds:
– alumnes amb continuïtat d’escolaritat: del 12 al 18 d’abril de 2023
– alumnes sense continuïtat d’escolaritat: del 9 al 15 maig de 2023

Presentació de documentació:
– alumnes amb continuïtat d’escolaritat: fins al 19 d’abril de 2023
– alumnes sense continuïtat d’escolaritat: fins al 16 de maig de 2023

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 
– alumnes amb continuïtat d’escolaritat: 28 d’abril de 2023 – Veure llista de sol·licituds
– alumnes sense continuïtat d’escolaritat:  31 de maig de 2023

Presentació de reclamacions:
– alumnes amb continuïtat d’escolaritat: del 28 d’abril al 3 de maig de 2023
– alumnes sense continuïtat d’escolaritat: del 31 de maig al 7 de juny de 2023

Veure més notícies

Torna