N

Notícies

Reunió amb les famílies de l’alumnat de primer

Els dies 27 i 28 de setembre, els tutors i tutores de l’alumnat dels grups de 1r de Cicles Formatius de Grau Mitjà de gestió administrativa, gestió administrativa en àmbit jurídic, instal·lacions electrotècniques, cuina i gastronomia i forneria, confiteria i pastisseria es varen reunir amb les famílies. En aquesta reunió, a banda del traspàs d’informació, es va intentar propiciar una relació de confiança entre les famílies i l’equip docent, crear vincles de col·laboració entre el nucli familiar i el centre i donar a conèixer com treballem a l’institut.

El dimarts 3 d’octubre es va fer la reunió amb les famílies de l’alumnat dels primers cursos del cicle formatiu d’electromecànica de vehicles.

Curs Dia de la reunió Hora
1r de Gestió Administrativa 28 de setembre 18h
1r de Gestió Administrativa en àmbit jurídic 28 de setembre 18h
1r d’Instal·lacions Electrotècniques 27 de setembre 18h
1r de Cuina i Gastronomia i serveis en restauració 27 de setembre 19h
1r de Forneria, pastisseria i confiteria 27 de setembre 19h
1r d’Electromecànica de Vehicles 3 d’octubre 18h
Torna