N

Notícies

Reunions d’inici de curs amb les famílies

Com cada inici de curs es farà una reunió amb les famílies de cada classe o nivell per informarles sobre aspectes generals del centre i donar a conèixer els objectius i el programa de treball previst per al curs. El format de la reunió és híbrid (es pot assistir de forma presencial o de forma telemàtica).

En el cas dels grups de primer d’ESO, aquesta serà la segona ocasió que es reuniran les famílies dels alumnes atès que el passat 14 de juliol ja es va celebrar una primera reunió de forma no presencial (online) en què es varen tractar aspectes més genèrics.

Curs Dia Hora
1 ESO 6 d’octubre 19 hores
2 ESO 27 d’octubre 19 hores
3 ESO 27 d’octubre 19 hores
4 ESO 3 de novembre 19 hores
Postobligatoris 3 de novembre 19 hores
Torna