N

Notícies

Peticions de consulta oberta del Pla Salut i Escola

Salut i Escola és un programa transversal entre el Departament de Salut i el Departament d’Educació que promou la col·laboració dels centres educatius i els serveis de salut comunitària arreu del territori per millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac.

La Consulta Oberta és un espai d’atenció directa i de consulta adreçat a adolescents que s’ofereix dins del centre educatiu amb un/a professional d’infermeria del Programa Salut i Escola (PSiE) que es desplaça des del centre d’atenció primària de salut.

La funció d’aquest/a professional d’infermeria és resoldre dubtes de salut, detectar problemes de salut, psicològics o socials, sense entrar en diagnòstics ni tractaments, realitzar escolta activa, detectar senyals d’alarma, facilitar eines als adolescents per identificar els problemes i acompanyar-los o derivar-los en l’orientació cap a l’atenció dins del Sistema Sanitari.

Els alumnes hi poden accedir de manera espontània o derivats pel professor, tutor o famílies, amb garanties de privacitat i confidencialitat.

 

Torna