N

Notícies

Última convocatòria de preinscripció de Cicles Formatius

 

ÚLTIMA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ PELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR PEL CURS 2021/2022

Aquells alumnes que no havien fet preinscripció dins els terminis establerts, poden omplir el formulari que adjuntem i portar-lo presencialment a la secretaria del centre del 8 al 10 de setembre de 2021, amb tota la documentació que es detalla a continuació, amb el benentès que hauran de demanar cita prèvia al link
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA

  • Formulari de preinscripció emplenat i signat
  • DNI/NIE o passaport alumne
  • DNI/NIE o passaport pare o mare o tutor/a legal, cas de ser menor d’edat
  • Llibre de família, cas de ser menor d’edat
  • Targeta sanitària de l’alumne
  • Certificat acadèmic o document que acrediti que pot cursar el cicle formatiu pel qual opta. És a dir, la qualificació mitjana de l’ESO, la prova d’accés o el Batxillerat, segons el cas.
més informació a https://preinscripcio.gencat.cat
Torna