N

Notícies

Proves d’accés a Cicles Formatius

PROVA D’ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ (som seu d’aquesta prova)
Continguts, temari i material
Calendari de les proves

Inscripció telemàtica: Del 15 al 25 de març (23:59h) 2021
>>>  Fer la inscripció
Últim dia pagament: 26/03/2021 a les 22:00 h
Documentació centre: Del 14 al 27/04/2021
Admesos i exclosos – provisional: 13/04/2021
>>>>  Veure
Llista definitiva admesos – exclosos: 30/04/2021
>>>> Veure
DIA DE LA PROVA: dimecres, 5 de maig de 2021
Qualificacions provisionals: 21/05/2021
Reclamacions:
Qualificacions definitives: 28/05/2021
>>>> Veure
Entrega certificats:
Exempcions de Llengua Catalana: Del 15 al 26/3/2021
Direc. G. de Currículum i Personalització del Dep. Educ. Via Augusta 202-226, BARCELONA
Exempcions de NEE:  del 15 al 29/03/2021
Direc. G. d’Atenció a la Família i Comunitat educativa Via Augusta 202-226 BARCELONA
Tasques de voluntariat fins al 12/03/2021 DGFPIERE
Exempció científica i tecnològica: Del 14 al 27/03/2021 al centre on realitzarà la prova

PROVA D’ACCÉS A CICLES DE GRAU SUPERIOR (no som seu d’aquesta prova)
Continguts, temari i material
Inscripció telemàtica: Del 15 al 25 de març (23:59h) 2021
>>>> Fer la inscripció
Últim dia pagament: 26/03/2021 a les 22:00 h
Documentació centre: Del Del 15 al 28/04/2021
Admesos i exclosos – provisional:
>>>> Veure
Admesos i exclosos – definitiu:
>>>> Veure
DIA DE LA PROVA: dimecres,  12 de maig de 2021
Dijous 13/05/2021
Qualificacions provisionals: 25/05/2021
>>>> Veure
Reclamacions:
Qualificacions definitives: 02/06/2021
>>>> Veure
Entrega certificats: // Parcial:

Torna