N

Notícies

Procés extraordinari d’admissió

Passos a seguir per participar al procés extraordinari d’admissió de formació professional

 

  • El 8 de setembre de 2021 es publicarà el nombre de places escolars per centre, cicle i torn.
  • El període per presentar sol·licituds en aquest procés extraordinari és del 8 al 10 de setembre de 2021. Has de descarregar-te la sol·licitud de preinscripció, omplir-la i signar-la. Tingues present que si t’interessa més d’una opció del mateix centre, cal indicar els cicles i torns per ordre de preferència.
  • La sol·licitud és presenta al centre, presencialment, i s’hi ha d’adjuntar la documentació d’identificació, la de nota mitjana de l’ensenyament que permet l’accés o de la prova d’accés i la credencial d’haver participat en el procés ordinari de preinscripció si és el cas. Es poden presentar sol·licituds a diferents centres sense que això impliqui duplicitat.
  • No més tard del 17 de setembre, el centre farà pública la llista de sol·licituds amb plaça assignada, la llista de sol·licituds sense plaça assignada i la llista de sol·licituds excloses, si és el cas, així com la forma i dates de matriculació.
més informació a https://preinscripcio.gencat.cat
Torna