N

Notícies

Inici del curs 2022-2023

ESO – Inici de classes el 7 de setembre (classes fins 14:30h)

Cada alumne/a rebrà un correu per indicar a quin grup va. També es pot mirar a iEduca (un cop es tingui accés a la plataforma).

8:00h 1 ESO entra per consergeria 1 (porta principal). El director els dona la benvinguda i en acabar la presentació van cap a l’aula amb la tutora.

8:00h Els/les alumnes de 2n, 3r i 4t ESO entren per la porta de consergeria 2 (la de davant de la piscina) i s’esperen al pati fins que els arribi el torn de la presentació per part del director a la Sala d’Actes seguint l’horari següent:

8:40h 2n d’ESO

9:00h 3r d’ESO

9:20h 4t d’ESO

Després del pati es farà classe seguint l’horari de cada grup, fins les 14:30.

BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS I PFI – Inici de classes el 7 de setembre

Cada departament assignarà el professorat necessaris per fer l’acollida de l’alumnat. En tots els grups les tutories i professorat assignat acompanyen el seu grup a l’aula o Sala d’Actes des de l’entrada per ordre.

Batxillerat   (classes fins 14:30h)

9:40h, 1r BATX entra per consergeria 2 i va a la Sala d’Actes per fer la benvinguda per part del director. A continuació els tutors els acompanyaran a la seva aula. 1 BAT A (A 203) i  1 BAT B (A 201)

9:40h 2n DE BATX entra per consergeria 2 i va a l’aula amb el tutor 2 BAT A (A 100) i  2 BAT B (A 101)

Automoció

10:00h, 1r TM10 (matí i tarda) entra per consergeria 1 i van a la Sala d’Actes  per fer la benvinguda per part del director

A continuació els tutors els acompanyaran a  A-014 i A-015

11:30h, 2n TM10 (matí i tarda) entra per la porta davant la piscina acompanyats pels seus tutors van a . A-014 i A-015

Electricitat

10:30h, 1r EE10, entra per consergeria 2 van a la Sala d’Actes  per fer la benvinguda per part del director

A continuació el tutor els acompanya al Taller 1 i 2 d’electricitat

10:30h, 2n EE10, entra per consergeria 2 el tutor els acompanya al Taller 3 d’electricitat.

11:30, 1r EEA0  entra per consergeria 2 el tutor els acompanya al Taller 6 d’electricitat

12:30, 2n de grau superior EEA0  entra per consergeria 2 el tutor els acompanya al Taller 5 d’electricitat

Administratiu

12:00h, 1r AG10 i 1r AG11, entra per consergeria 2 van a la Sala d’Actes  per fer la benvinguda per part del director

A continuació el tutor els acompanya a les seves aules

12:00h, 2n AG10 i 2n AG11, entra per consergeria 2 el tutor els acompanya a les seves aules

12:30, 1r AGB0 i 2n AGBO de grau superior, entra per consergeria 2 el tutor els acompanya a les seves aules

Hoteleria i turisme

11:30h  1r HT10/HT30 entra per consergeria 2 van a la Sala d’Actes  per fer la benvinguda per part del director

A continuació el tutor els acompanya al  A-025. Restaurant

12:30h 2n HT10/HT30 entra per consergeria 2 el tutor els acompanya a A017

12:30h 3er HT10/HT30 entra per consergeria 2 el tutor els acompanya a (A-019)

13:00h 1r HTD0 i 2n HTD0 de grau superior, entra per consergeria 2 el tutor els acompanya a A-025. Restaurant.

13:00h 1r HTB0 i 2n HTB0 de grau superior, entra per consergeria 2 i el tutor els acompanya a la Sala d’Actes.

Indústries Alimentàries

11:30h 1r IA60 entra per consergeria 2 van a la Sala d’Actes per fer la benvinguda per part del director

A continuació el tutor els acompanya a  A-018

13:00h 2n IA60 entra per consergeria 2 i el tutor els acompanya a A-018

Programes de Formació i Inserció – PFI

12:30h entra per consergeria 2, PFI. A-016 (Altell)

Torna