PFI PTT – AUXILIAR D’IMATGE PERSONAL: PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Finalitats

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques bàsiques de neteja, canvis de forma i color del cabell, així com tècniques bàsiques de maquillatge, depilació, manicura i pedicura, atenent al client i preparant els equips, materials i àrees de treball.

 

Característiques:

 • Perfil professional: Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica.
 • Codi: PFI IP01
 • Família professional: Imatge personal.
 • Títol de referència: títol professional bàsic en perruqueria i estètica.
 • Durada total: 1000 hores

Requisits per accedir-hi:

 • Tenir, com a mínim, 16 anys i, com a màxim 21, durant l’any d’inici del programa.
 • No estar treballant (aturat laboralment)
 • No haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Més informació i calendari per la preinscripció

Continguts

 I. MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
  • Preparació de l’Entorn Professional
  • Rentat i Canvis de Forma del Cabell
  • Canvi de Color del Cabell
  • Serveis Auxiliars d’Estètica
  • Atenció al client
  • Projecte Integrat
  • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
  • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

II. MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL

 • Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)
  • Estratègies i Eines de Comunicació
  • Entorn Social i Territorial
  • Estratègies i Eines Matemàtiques
  • Incorporació al Món Professional

Certificació:

L’alumne/a que aprova el curs obté un certificat acadèmic i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
Obtenció del certificat de professionalitat IMPQ0108 Serveis auxiliars de perruqueria, que emet l’Administració laboral.

I DESPRÉS?

De què podré treballar amb aquest títol?

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Auxiliar de perruqueria.
 • Ajudant de manicura i pedicura.
 • Ajudant de maquillatge.
 • Auxiliar de depilació.

Continuïtat

 • Accedir a cicles formatius de grau mitja havent superat el PFI-PTT i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà (CAM).
 • Presentar-se a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.
 • Preinscripció a un curs de professional ocupacional per obtenir un certificat de professionalitat

El Departament d’Educació ha creat llocs web on hi més informació sobre els PFI i del perfil d’auxiliar d’imatge personal

Galeria