ITINERARI CIENTÍFIC – TECNOLÒGIC

Itinerari ideal per a tothom que vulgui fer un batxillerat científic o tecnològic o un cicle formatiu de grau mitjà de la família de: Activitats físiques i esportives; Administració i gestió; Indústries extractives; Maritimopesquera;  Química; Sanitat; Seguretat i medi ambient. Matèries optatives d’aquest itinerari:

– Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
– Física i química
– Cultura científica
– Tecnologia   o   Biologia i geologia   (s’ha d’escollir una de les dues opcions)