N

Notícies

Segona fase d’admissió d’alumnes que no han obtingut plaça durant la primera fase

SEGONA FASE D’ADMISSIÓ D’ALUMNES QUE NO HAN OBTINGUT PLAÇA DURANT LA PRIMERA FASE DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ PER A CICLES DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

PASSOS A SEGUIR PER A LA SEGONA FASE D’ADMISSIÓ:

Els alumnes que poden participar en aquesta segona fase d’admissió són aquells que van participar i no van obtenir plaça ni per assignació ni per la gestió de llista d’espera i, a més, cal que la qualificació que consti a la llista ordenada sigui igual o superior 5. Aquells que compleixin aquest requisit, rebran un correu electrònic amb un enllaç.

El període per presentar l’ampliació de sol·licituds en aquesta segona fase és del 14 al 16 de setembre de 2022. Es poden consultar les vacants al web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i als centres.

Per accedir-hi cal identificar-se amb el codi de sol·licitud i el DNI cas de ser major d’edat, o el del tutor referent si s’és menor. Es poden introduir fins a cinc peticions més d’entre els centres i cicles amb oferta de vacants en la segona fase d’admissió. En aquesta segona fase d’admissió les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés. Es podran consultar les assignacions finals al web del Departament d’Educació a partir del 21 de setembre de 2022.

PERSONES QUE NO HAN OBTINGUT PLAÇA DURANT TOT EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ PER A CICLES DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Com s’ha dit, el dia 21 de setembre de 2022 sortiran les llistes amb les assignacions de les últimes places del procés de preinscripció. A partir de llavors, podrem saber si ha quedat alguna plaça vacant.

Les persones que desitgin optar per alguna d’aquestes places, si en queden de vacants, hauran de venir a la secretaria del centre el dilluns, dia 19 de setembre, de 9 a 13 hores, amb el DNI i el document que aporten per poder fer el cicle (qualificació mitjana d’ESO, de Batxillerat, certificat de prova d’accés, etc.) i els apuntarem a una llista. Aquestes persones sabran si tenen plaça a partir del dia 22 de setembre.

ASSIGNACIÓ DE LES PLACES VACANS AL NOSTRE CENTRE

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Alumnes assignats/des al centre amb indicació de la primera petició a 21/09/2022

Alumnes assignats/des al centre amb indicació de la primera petició a 21/09/2022– Procés per a la resta d’alumnat

Cicles Formatius de Grau Superior

Alumnes assignats/des al centre amb indicació de la primera petició a 21/09/2022

Torna