N

Notícies

Reunió de les tutories de batxillerat amb les famílies

Creiem que la implicació i la col·laboració de les famílies en l’educació dels seus fills és fonamental. Per aquest motiu volem propiciar un diàleg que possibiliti la complicitat i bona entesa entre les famílies i els/les docents, que permeti començar/continuar el treball conjunt per acompanyar els/les nostres alumnes en el seu procés de formació.

Amb aquesta finalitat, el dilluns 24 d’octubre, els tutors i tutores dels/de les alumnes dels grups de Batxillerat es varen reunir amb les famílies. En aquesta reunió, a banda del lògic traspàs d’informació, es va propiciar una relació de confiança entre les famílies i l’escola, es varen crear vincles de col·laboració entre el nucli familiar i el centre i es va donar a conèixer com treballem a l’institut per compartir el mateix objectiu.

Torna