N

Notícies

Publicat un article a l’Institut d’Estudis del Baix Empordà d’un treball de recerca dirigit pel professor Juli Colom

El treball titutal “El PSUC al Baix Empordà (1976-1982)”, ressegueix la trajectòria del PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya) al Baix Empordà entre 1976, quan els partits democràtics comencen a sortir a la llum mentre el règim encara franquista continua exercint una arbitrària repressió, en especial sobre els comunistes, i 1982, quan, després del cisma obert arran del V Congrés del partit, es produeix l’escissió que condueix a la creació del Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC). Encara que l’article se centra en els anys de la Transició, efectua una curta incursió en els anys de la clandestinitat. Analitza l’evolució de la militància, les estructures organitzatives i els debats ideològics que es desenvolupen al llarg del període analitzat, així com la participació i resultats del PSUC en les diverses conteses electorals. Finalment, l’estudi tracta d’establir un esquema interpretatiu de les dificultats d’arrelament del PSUC a la comarca, així la seva manca de penetració en diversos sectors com la pagesia i els pobles petits.

Es pot consultar com a: J. Colom i Aleix Martínez Ordóñez, “El PSUC al Baix Empordà (1976-1982)”, Institut d’Estudis del Baix Empordà, Estudis del Baix Empordà, volum 37, 2018.

Torna