N

Notícies

MakerFest

El passat 2 de febrer,  la professora Helen Bou va participar al MakerFest, una festa del prototipatge a través d’eines coocreatives. Van utilitzar eines com Mural, Marvel, Thinkercad, Google Slides, etc.
Podeu veure el pdf adjunt per a més informació!
Torna