Convocatòria extraordinària proves de setembre de 2019

En aquest apartat podeu consultar els dies i hores de les proves de la convocatòria de setembre pel 1r de Batxillerat.

Dilluns 2

Hora: de 8.00 a 9.00

Llengua castellana

Hora: de 9.00 a 10.00

Llengua anglesa

Hora: de 10.00 a 11.00

 

 

 

 

Hora: de 11.30 a 12.30

Educació física

 

 

 

Hora: de 12.30 a 13.30

Matemàtiques

Economia de l’empresa

Literatura catalana

 

Hora: de 13.30 a 14.30

Ciències del món contemporari

 

Dimarts 3

Hora: de 8.00 a 9.00

Filosofia

Hora: de 9.00 a 10.00

Llengua catalana

Hora: de 10.00 a 11.00

Dibuix tècnic

Química

Llatí

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Hora: de 11.30 a 12.30

Ciències de la terra i del medi ambient

Física

Francès

Psicologia-sociologia

Hora: de 12.30 a 13.30

Biologia

Tecnologia industrial

Economia

Història del món contemporani

Hora: de 13.30 a 14.30

Cultura i valors ètics / Religió