N

Notícies

Activitats del Pla d’Esports

Les activitats de Pla d’Esports començaran la setmana del 5 d’octubre, sempre i quan a l’activitat hi hagi un mínim de 10 alumnes.

Si a l’activitat de natació hi ha més de 10 alumnes es mirarà de separar l’alumnat per centres  això podria afectar als dies de l’activitat.

La coordinació del Pla d’esports dels centres públics de secundaria de Palafrugell es reserva el dret a fer els canvis en activitats, horaris, dies, pagament i altres aspectes organitzatius, en compliment de la normativa vigent de la COVID19 del Departament d’Ensenyament, Departament de Sanitat, Secretaria General de l’Esport, Consell Esportiu del Baix Empordà, Ajuntament de Palafrugell, així com les normatives específiques de les entitats o instal·lacions que col·laboren en l’organització del PCEE.

Trobareu més informació aquí

Torna